Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jednoczesnym»:


Total: 24 results - 0.028 seconds

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 100%

 Uregulowanie problematyki szczepień pacjentów w taki sposób sposób, by z jednej strony były one domyślnym i standardowym sposobem postepowania zmierzającego ającego do zapobieżenia występowania chorób, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości na wyraźne i stwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica – odstąpienie od stosowania szczepień wobec danego dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

notatka 2 77%

Jest ona najbardziej oszczędna przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów czasowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 73%

Uruchomienie kredytu nastąpiło w PLN przy jednoczesnym przeliczeniu w dniu wypłaty na walutę wskazaną w umowie kredytu zgodnie z kursem kupna dewiz obowiązującym w banku w dniu uruchomienia (§ 3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

SERIA WYCINAREK PLAZMOWYCH PROFILOWYCH XR 73%

SERIA PLAZMOWYCH WYCINAREK PROFILI XR WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRÓBKA METALU Wycinarka plazmowa ART Smart XR jest bardzo uniwersalnym urządzeniem o małej powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu dużego obszaru obróbki.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/21/seria-wycinarek-plazmowych-profilowych-xr/

21/06/2012 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 68%

Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek xxxxx dla osób fizycznych w ramach xxxxxxxxxxów kredyt xxxxx waloryzowany udzielany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez kredytobiorcę walutę obcą (§ 1 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 67%

Profesora Antoniego Janusza cechowała zdolność do łączenia własnych koncepcji badawczych z jednoczesnym rozwojem naukowym współpracowników.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com

Tengwar 65%

Dlatego należy dwiczyd zapis tengwaru z jednoczesnym dwiczeniem znaczenia znaku, w sensie brzmienia.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/11/tengwar/

11/07/2011 www.pdf-archive.com

Radykalizacja PDF 62%

PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW RYNKÓW WARTOŚĆIOWYCH Podstawową funkcją giełdy jest umożliwienie łatwego zawierania transakcji pomiędzy kupującym, a sprzedającym, z jednoczesnym złagodzeniem ryzyka związanego z każdym obrotem.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-pdf/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Radykalizacja Rynkow 62%

PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW RYNKÓW WARTOŚCIOWYCH Podstawową funkcją giełdy jest umożliwienie łatwego zawierania transakcji pomiędzy kupującym, a sprzedającym, z jednoczesnym złagodzeniem ryzyka związanego z każdym obrotem.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-rynkow/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 60%

W razie nadpłaty składki na koniec okresu ubezpieczenia, przy jednoczesnym nieprzedłużeniu umowy na kolejny okres, Generali T.U.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 59%

1a wskazano, że kredyt jest wykorzystywany w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 55%

Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach kredyt złotowy waloryzowany udzielany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez kredytobiorcę walutę obcą.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 54%

Warunkiem skorzystania z Nagrody jest zgłoszenie w kasie kina informacji o korzystaniu z Promocji wraz z jednoczesnym przekazaniem informacji o otrzymanej Nagrodzie.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

Allan, Lutz - Życie Bez Pieczywa 54%

Obecny spadek spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego - przy jednoczesnym wzroście spożycia węglowodanów - może być przyczyną niedoboru witaminy B12.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/10/allan-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/12/2012 www.pdf-archive.com

Christian B. Allan, Wolfgang Lutz - Życie bez pieczywa 53%

Obecny spadek spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego - przy jednoczesnym wzroście spożycia węglowodanów - może być przyczyną niedoboru witaminy B12.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/christian-b-allan-wolfgang-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 51%

kredyt wypłacony był w złotych polskich (§ 2 ust.1) - przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków (§ 3 ust.2).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 46%

105-111) Strony postanowiły, że kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu (§ 4 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 43%

kredyt wypłacony był w złotych polskich (§ 2 ust.1) - przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków (§ 3 ust.2).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 39%

Przewidziano, że kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z ,,Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 37%

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego prowadzonego w walucie (...) w tym okresie i nieokreślenie w zamian innego rachunku bankowego z jednoczesnym udzieleniem pełnomocnictwa wymaganego przez bank w zakresie ustalonym w §6 przedmiotowego aneksu, uznawało się za niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 37%

Kredyt/pożyczka hipoteczny waloryzowany udzielany był w złotych polskich, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez kredytobiorcę walutę obcą (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 33%

Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w banku w dniu wykorzystania kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Południk Praski Nr 5 Internet 33%

Co istotniejsz, sam projekt potwierdza, że możliwe jest przyciągnięcie inwestorów i rozwijanie przedsiębiorczości przy jednoczesnym zachowaniu dawnego stylu dzielnicy i efektywnej rewitalizacji charakterystycznych budynków.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/po-udnik-praski-nr-5-internet/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

umowa 29%

Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki oznacza przedłużenie okresu spłaty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat, z jednoczesnym zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty Prowizji przez Pożyczkodawcę za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com