Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jednoho»:


Total: 19 results - 0.032 seconds

5Derivátový trh 100%

prodávající v okamžiku sjednání opce obdrží od kupujícího opční prémii Kategorie derivátů - dle druhu rizik a kategorií tržního rizika - úrokový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejné měně a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - měnový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - akciový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - komoditní derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových či akciových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - úvěrový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových akciových či komoditních nástrojů a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu 1 Forwardy Úrokový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za úvěr, vklad, půjčku dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně - úrokový forward je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou míru - dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze tří kontraktů Dohoda o forwardové úrokové míře (FRA) - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou pevnou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (LIBOR, PRIBOR apod.), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za vklad, úvěr či půjčku, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti Forwardová koupě či prodej dluhových cenných papírů - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - dohodnutý měnový kurs se nazývá forwardový měnový kurs Akciový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena Komoditní forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 2 Futures - Úrokový futures jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně neznámá částka v hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou IR dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze dvou kontraktů Futures na úrokovou míru - úrokový futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti v budoucnosti odvozenou od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 85%

Uvedený reprezentativní příklad (zejména výpočet RPSN) je založen na předpokladu, že úvěr zcela vyčerpáte prostřednictvím kreditní karty jednou bezhotovostní transakcí ihned po uzavření smlouvy, úvěr bude uhrazen nejpozději do jednoho roku dvanácti stejně vysokými měsíčními splátkami a bude úročený úrokovou sazbou 23,99 % p.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

K.2 82%

Ovšem nereprezentativní vzhled nemusí znamenat nereprezentativní chování, a tak by mohlo dojít k tomu, že jednoho dne nebudou chtít občané ČR toho rutinního vyšnořeného staříka a raději dají přednost někomu, kdo bude mít v nose kruh a obojek kolem krku, čímž by se volební kampaně mohly proměnit z dosavadních slibů a chytrých řečí na závody výstřednosti a kurióznosti, což by určitě vedlo k dalším extrémům, například že by v show Jana Krause kandidátům nebyly pokládány otázky typu „Jaký je váš názor na schválení návrhu 617?“, ale „Umíte tancovat Breakdance?

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 51%

Celkové náklady na volby nepřesáhly 500.000 Kč, jak bylo původně plánováno (celkový součet ještě nebyl dokončen), a náklady na zisk jednoho hlasu byly tedy 6,90 Kč.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 51%

pro sloučení více emisí jednoho podniku o různých jmenovitých hodnotách – pro zpřehlednění - psychologický důvod:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Nove obchodni podminky a Cenik 51%

Správa jednoho běžného Účtu    2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/nove-obchodni-podminky-a-cenik/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 51%

Slavnostní večer Univerzální ceny (spojil jsem předávání všech uměleckejch cen do jednoho večera, aby byl zbytek roku svatej klid).

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com

Foot-Locker-VIP-30-OFF-Code31-VIPDEAL31 48%

/ 600 CHF / 13,000 Kč - Voucher je platný ve dnech od 20.11.2014 do 23.11.2014 ve kterékoliv prodejně Foot Locker, Kids Foot Locker, The Locker Room nebo House of Hoops v Evropě, vyjma všech obchodů v Dánsku, Řecku a outletů Foot Locker - V rámci jednoho nákupu je možné uplatnit jen jeden originální voucher - Voucher nelze měnit za peníze - Nabídka se nevztahuje na množstevní slevy (2 za cenu 1) a nemůže být kombinována s jakoukoliv další promo akcí nebo slevou - Nabídka se nevztahuje na vybrané produkty označené na prodejně speciálním štítkem - Sleva se nevztahuje na nákup dárkové karty nebo dárkového certifikátu

https://www.pdf-archive.com/2014/11/20/foot-locker-vip-30-off-code31-vipdeal31/

20/11/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 46%

Pro znaènì hlasitou reprodukci v bytových podmínkách potøebujeme maximální akustický tlak nejvýše 110 dB, což by pro vzdálenost jednoho metru a citlivost 90 dB (to je mimochodem u hifi soustavy hodnota velmi slušná) znamenalo elektrický pøíkon 100 W.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

04 Atmosférický tlak učitel 46%

Tlak jednoho milimetru rtuťového sloupce pak definuje jednotku tlaku torr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/04-atmosferick-tlak-u-itel/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 46%

1)splácením úvěrů 2)prodejem majetku a služeb bankami nebankovním jednotkám - peníze jsou závazky CB (oběživo) a OB (BÚ a term.účty) vůči klientům (závazky vůči jiným OB/CB nejsou peníze ale likvidita) závazky CB vůči obchodním bankám = likvidita - pokud se jedná o závazky CB, za peníze se považuje pouze emitované oběživo (závazky CB vůči klientům a vůči OB nejsou peníze ale likvidita - vznik peněz jejich připsáním na účet klienta, zánik odepsáním z účtu klienta - CB řídí likviditu pouze s jediným cílem a to s cílem regulace mezibankovních úrokových měr - - Úvěry vytvářejí vklady – banky při poskytování úvěrů nepoužívají zdroje (banka k poskytnutí úvěru nepotřebuje ani korunu) Poskytování úvěrů je teoreticky v neomezeném rozsahu, ale zastaví je narůstající rizikovost klientů – vyšší úrokové výnosy (z rizikovějších klientů) jsou kompenzovány přibližně opravnými položkami- úvěrování rizikových klientů je nebezpečné pro celý bankovní systém- bankovní regulace se tomu snaží bránit Platbami se při poskytnutí úvěru klientům nemění agregátní peněžní zásoby(přesun peněz od jednoho klienta k druhému), nemění se agregátní zůstatky na bankovních účtech klientůnevznikají peníze (výjimka platba od nerezidenta rezidentovi) - - - - Banky určují, kterému podnikateli poskytnou úvěr a kterému ne (červená/zelená)primární alokace peněz mezi podnikatele.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 44%

za každého vráceného ilegálního imigranta si EU dobrovolně vezme z Turecka jednoho „syrského uprchlíka“ 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 43%

1)splácením úvěrů 2)prodejem majetku a služeb bankami nebankovním jednotkám - - - - peníze jsou závazky CB (oběživo) a OB (BÚ a term.účty) vůči klientům (závazky vůči jiným OB/CB nejsou peníze ale likvidita) závazky CB vůči obchodním bankám = likvidita pokud se jedná o závazky CB, za peníze se považuje pouze emitované oběživo (závazky CB vůči klientům a vůči OB nejsou peníze ale likvidita vznik peněz jejich připsáním na účet klienta, zánik odepsáním z účtu klienta CB řídí likviditu pouze s jediným cílem a to s cílem regulace mezibankovních úrokových měr Úvěry vytvářejí vklady – banky při poskytování úvěrů nepoužívají zdroje (banka k poskytnutí úvěru nepotřebuje ani korunu) Poskytování úvěrů je teoreticky v neomezeném rozsahu, ale zastaví je narůstající rizikovost klientů – vyšší úrokové výnosy (z rizikovějších klientů) jsou kompenzovány přibližně opravnými položkami- úvěrování rizikových klientů je nebezpečné pro celý bankovní systém- bankovní regulace se tomu snaží bránit Platbami se při poskytnutí úvěru klientům nemění agregátní peněžní zásoby(přesun peněz od jednoho klienta k druhému), nemění se agregátní zůstatky na bankovních účtech klientůnevznikají peníze (výjimka platba od nerezidenta rezidentovi) Likvidita banky nepředstavuje prakticky žádné omezení na poskytování úvěrů - - - - Banky určují, kterému podnikateli poskytnou úvěr a kterému ne (červená/zelená)primární alokace peněz mezi podnikatele.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

8To 185 2017 9 ANONYM 42%

Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/8to-185-2017-9-anonym/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

Vahy 40%

referenční hmotnosti jednoho kusu a na základě této hmotnosti určit počet kusů předmětu na vážící platformě.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/vahy/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

SRS20-29 39%

na zvuk soustavy jsou - jak si dovolím citovat z jednoho staročeského textu „humbug a podvod“.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 36%

Upisovatelé, kteří upsali akcie v zakladatelské smlouvě (30 %), musí se splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady(schvaluje stanovy a orgány).(jinak se jí nemohou účastnit) Zatímní list- nahrazuje všechny upisovatelem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

7ukoly 34%

Credit default swap (Swap úvěrového selhání, CDS) je úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika z jednoho subjektu na jiný.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS30-39 19%

U výhybky prvního stupnì, u které jsou mezní frekvence dolnopropustné i hornopropustné vìtve shodné a rovné dìlicí frekvenci, máme možnost volby jen jednoho parametru, totiž právì oné dìlicí frekvence.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com