PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 October at 16:30 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «jejich»:


Total: 29 results - 0.053 seconds

repase reprosoustav 100%

repase reprosoustav Repase starších reprosoustav a jejich výhybek Mnozí z Vás jistě při úklidu nebo průzkumech půd a sklepů svých rodičů narazili na odložené reproduktorové soustavy, případně se Vám je podařilo v bazarech či zastavárnách za velmi výhodnou cenu zakoupit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

36 41 TEMA Smatanik 94%

36 41 TEMA Smatanik TÉMA X Dobří zlým, PROTI modří zeleným V předchozím vydání Šifry jsme chválili některé počítačové hry a jejich přínos pro tříbení mysli i ducha.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/36-41-tema-smatanik/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 89%

Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci nebo dodavatelé společnosti Student Agency nebo Busbud, jakákoli osoba přímo nebo nepřímo zapojená do organizace nebo vedení soutěže, přímí členové jejich rodiny nebo jiné organizace, mimo jiné například cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency-1/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky va 88%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 88%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

Teorie vědy - podpůrné poznámky 86%

Vyjmenujte společenské vědy a uveďte předmět jejich zkoumání.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/teorie-v-dy-podp-rne-pozn-mky/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

Ecce Homo Armatus (mini).PDF 79%

Vypráví o zbraních samotn!ch i o jejich technice;

https://www.pdf-archive.com/2012/02/07/ecce-homo-armatus-mini/

07/02/2012 www.pdf-archive.com

174 76%

174 Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born na výskyt alergie a zastoupení cytokinů v  periferní krvi šestiletých dětí    1 Hrdý J., 1Novotná O., 2Kocourková I., 2Vlachynská K., 2Lodinová‐Žádníková R., 1Prokešová L.  1 Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze  2 Ústav pro péči o matku a dítě    V předchozích pracích jsme zjistili, že časné osídlení novorozenců probiotickou vakcínou Colinfant  New Born (Escherichia coli O83:K24:H31) významně snížilo výskyt alergických onemocnění po 10 a 20  letech od osídlení (R. Lodinová‐Žádníková, 2000). Probiotika jsou známa svým prospěšným vlivem na  imunitní systém hostitele, nicméně mechanizmus jejich blahodárného působení není dosud zcela  objasněn.    V rámci této studie jsme se zaměřili na sledování vlivu postnatálního osídlení probiotickou  vakcínou Colinfant New Born na zastoupení vybraných cytokinů v periferní krvi osídlených šestiletých  dětí. Sledovali jsme Th2 cytokiny (IL‐4, IL‐5, IL‐6, IL‐13), Th1 cytokiny (IFN‐gama) a regulační cytokiny  (IL‐10, TGF‐beta). Hodnoty cytokinů v periferní krvi šestiletých dětí byly vztaženy k výskytu  alergického onemocnění u těchto dětí.    Počet alergických osídlených dětí alergických matek byl signifikantně nižší než počet  alergických dětí ve skupině neosídlených dětí alergických matek. Výskyt alergie v skupině osídlených  dětí alergických matek byl srovnatelný s incidencí alergických onemocnění ve skupině neosídlených  dětí zdravých matek (děti s relativně nízkým rizikem vzniku alergie). Při porovnání hladin cytokinů v  periferní krvi osídlených dětí alergických matek a neosídlených dětí zdravých a alergických matek,  jsme zjistili osídlených dětí rizikové skupiny obecný trend k normalizaci hladin cytokinů a jejich  přiblížení k hladinám u skupiny s nízkým rizikem. Vliv osídlení probiotickou vakcínou se projevil  odlišnými koncentracemi cytokinů v periferní krvi osídlených dětí alergických matek a neosídlených  dětí alergických matek. Po rozdělení dětí pouze dle alergického onemocnění, jsme detekovali nižší  hodnoty Th1 cytokinů (IFN‐gama) a regulačních cytokinů (IL‐10, TGF‐beta) a naopak vyšší hladiny Th2  cytokinů (IL‐4, IL‐5 a IL‐13) u alergické skupiny. Časné podání probiotické vakcíny Colinfant New Born  signifikantně snižuje výskyt alergických onemocnění u osídlených dětí s vysokým rizikem vzniku  alergie. Jedním z mechanizmů, jak probiotická vakcína působí na imunitní systém osídlených dětí je  změna cytokinového prostředí.    Tato práce vznikla za podpory GAUK259911, PRVOUK P25/LF1/2, UNCE 204017. 

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/174/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 73%

O konstrukci reproduktorových soustav, o zákonitostech jejich funkce a možných úskalích jejich stavby toho bylo napsáno pomìrnì dost, a to i na stránkách tuzemských èasopisù pro radioamatéry.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Dokument 71%

Morfologie (vnější znaky organismů) Anatomie (vnitřní stavba) Fyziologie (funkce živých organismů) Genetika (dědičnost a proměnlivost) Taxonomie (třídění do soustav na základě jejich příbuznosti) Ekologie

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/dokument/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

7ukoly 68%

Rady pro dohled nad finanční stabilitou – identifikace bankovních i nebankovních společností, jejichž pád by představoval riziko pro celý finanční systém.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

mav-lab1 66%

Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 64%

Jejich dlouhodobé a bohaté zkušenosti s různými iniciativami a referendy na všech politických úrovních jsou zdrojem množství zajímavých faktů a informací.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Vícefaktorová. autentizace v praxi 64%

Tyto rozličné způsoby identifikace uživatele a  jejich vhodné použití řeší vícefaktorová autentizace (MFA, Multi-Factor Authentication).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/10/v-cefaktorov-autentizace-v-praxi/

10/06/2016 www.pdf-archive.com

vypr otazky 62%

Definujte data v rámci životního prostředí, uveďte alespoň jeden příklad Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismu včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

diplomova prace andrea pekarkova 61%

v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/11/diplomova-prace-andrea-pekarkova/

11/12/2014 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 60%

Co říkají, co si myslí, jaké jsou jejich politické názory a osobní hodnoty ?

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com

SRS20-29 60%

Známe jejich amplitudové charakteristiky, takže dokážeme (přinejmenším přibližně) stanovit dělicí frekvence.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Kola hr zy - Hassel S 58%

Vojáci se zbraněmi v rukou, školení k vraždám a nenávisti, se měli stát jejich ochránci.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/kola-hr-zy-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

Petice 57%

Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušenství a s ní související stavební úpravy by výrazně poškodily kvalitu života ve zmíněných ulicích a jejich okolí.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

Komisa - Hassel S 56%

Jejich zátaras ležel nedaleko odbočky z Hofu na Mnichov.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/komisa-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

SRS40-48 55%

Bohumil Sýkora Poznámka „do èeho a z èeho“ v závìru minulé èásti mìla naznaèit, že se zaèneme zabývat ozvuènicemi, a to jak z hlediska jejich akustické konstrukce, tak z hlediska materiálu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SoilMod 54%

- Organické hnojivo(hnůj) je třeba zaorat pro maximální možný efekt - Běžné šíření náletových plevelných rostlin a jejich hubení pomocí herbicidních přípravků.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

Gener l SS - Hassel S 54%

Na konci strastiplné cesty pochopili jedinou krutou pravdu, která z jejich utrpení vyplynula:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/gener-l-ss-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

91 53%

Jejich největším nedostatkem je proto malý rozsah a relativně krátkodobé působení.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com