PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 October at 18:35 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «jejich»:


Total: 60 results - 0.132 seconds

Podmínky va 100%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 99%

Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci nebo dodavatelé společnosti Student Agency nebo Busbud, jakákoli osoba přímo nebo nepřímo zapojená do organizace nebo vedení soutěže, přímí členové jejich rodiny nebo jiné organizace, mimo jiné například cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 99%

 Do  soutěže  se  nemohou  přihlásit  zaměstnanci  nebo  dodavatelé  společnosti  Student  Agency   nebo  Busbud,  jakákoli  osoba  přímo  nebo  nepřímo  zapojená  do  organizace  nebo  vedení  soutěže,   přímí   členové   jejich   rodiny   nebo   jiné   organizace,   mimo   jiné   například   cestovní   kanceláře   nebo   cestovní  agentury.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

7ukoly 99%

Rady pro dohled nad finanční stabilitou – identifikace bankovních i nebankovních společností, jejichž pád by představoval riziko pro celý finanční systém.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 99%

Repase starších reprosoustav a jejich výhybek Mnozí z Vás jistě při úklidu nebo průzkumech půd a sklepů svých rodičů narazili na odložené reproduktorové soustavy, případně se Vám je podařilo v bazarech či zastavárnách za velmi výhodnou cenu zakoupit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

nabijecka 98%

V této nabíječce můžete současně nabíjet akumulátory NiCd a NiMH společně, a to nezávisle na jejich kapacitě (do každé nabíjecí šachty můžete vložit akumulátory různého typu s různou jmenovitou kapacitou).

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

91 89%

Jejich největším nedostatkem je proto malý rozsah a relativně krátkodobé působení.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

36 41 TEMA Smatanik 89%

TÉMA X Dobří zlým, PROTI modří zeleným V předchozím vydání Šifry jsme chválili některé počítačové hry a jejich přínos pro tříbení mysli i ducha.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/36-41-tema-smatanik/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

2 Hassel, Sven - Kola hruzy 88%

Na konci strastiplné cesty pochopili jedinou krutou pravdu, která z jejich utrpení vyplynula:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/2-hassel-sven-kola-hruzy/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

SRS40-48 87%

Bohumil Sýkora Poznámka „do èeho a z èeho“ v závìru minulé èásti mìla naznaèit, že se zaèneme zabývat ozvuènicemi, a to jak z hlediska jejich akustické konstrukce, tak z hlediska materiálu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

174 84%

Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born na výskyt alergie a zastoupení cytokinů v  periferní krvi šestiletých dětí    1 Hrdý J., 1Novotná O., 2Kocourková I., 2Vlachynská K., 2Lodinová‐Žádníková R., 1Prokešová L.  1 Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze  2 Ústav pro péči o matku a dítě    V předchozích pracích jsme zjistili, že časné osídlení novorozenců probiotickou vakcínou Colinfant  New Born (Escherichia coli O83:K24:H31) významně snížilo výskyt alergických onemocnění po 10 a 20  letech od osídlení (R. Lodinová‐Žádníková, 2000). Probiotika jsou známa svým prospěšným vlivem na  imunitní systém hostitele, nicméně mechanizmus jejich blahodárného působení není dosud zcela  objasněn.    V rámci této studie jsme se zaměřili na sledování vlivu postnatálního osídlení probiotickou  vakcínou Colinfant New Born na zastoupení vybraných cytokinů v periferní krvi osídlených šestiletých  dětí. Sledovali jsme Th2 cytokiny (IL‐4, IL‐5, IL‐6, IL‐13), Th1 cytokiny (IFN‐gama) a regulační cytokiny  (IL‐10, TGF‐beta). Hodnoty cytokinů v periferní krvi šestiletých dětí byly vztaženy k výskytu  alergického onemocnění u těchto dětí.    Počet alergických osídlených dětí alergických matek byl signifikantně nižší než počet  alergických dětí ve skupině neosídlených dětí alergických matek. Výskyt alergie v skupině osídlených  dětí alergických matek byl srovnatelný s incidencí alergických onemocnění ve skupině neosídlených  dětí zdravých matek (děti s relativně nízkým rizikem vzniku alergie). Při porovnání hladin cytokinů v  periferní krvi osídlených dětí alergických matek a neosídlených dětí zdravých a alergických matek,  jsme zjistili osídlených dětí rizikové skupiny obecný trend k normalizaci hladin cytokinů a jejich  přiblížení k hladinám u skupiny s nízkým rizikem. Vliv osídlení probiotickou vakcínou se projevil  odlišnými koncentracemi cytokinů v periferní krvi osídlených dětí alergických matek a neosídlených  dětí alergických matek. Po rozdělení dětí pouze dle alergického onemocnění, jsme detekovali nižší  hodnoty Th1 cytokinů (IFN‐gama) a regulačních cytokinů (IL‐10, TGF‐beta) a naopak vyšší hladiny Th2  cytokinů (IL‐4, IL‐5 a IL‐13) u alergické skupiny. Časné podání probiotické vakcíny Colinfant New Born  signifikantně snižuje výskyt alergických onemocnění u osídlených dětí s vysokým rizikem vzniku  alergie. Jedním z mechanizmů, jak probiotická vakcína působí na imunitní systém osídlených dětí je  změna cytokinového prostředí.    Tato práce vznikla za podpory GAUK259911, PRVOUK P25/LF1/2, UNCE 204017. 

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/174/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 83%

(emisi zajišťují OB), emisi oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené - Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci - Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace - Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv tyto vztahy oslabují) Peněžní agregáty - měří peněžní zásobu, M0 = oběživo - mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) - rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 81%

(emisi zajišťují OB), emisi oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené - Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci - Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace - Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv tyto vztahy oslabují) Peněžní agregáty - měří peněžní zásobu, M0 = oběživo - mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) - rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 80%

pro podnícení zájmu o jejich nákup – nižší jmenovitá hodnota akcie Opční poukázky (warranty) - způsob prodeje akcií - opce emitované společnostmi opravňují majitele k nákupu určitého množství akcií za určitou cenu a v určitý čas v budoucnosti – používají se i jako investiční nástroj - zařazují se mezi deriváty, představují pohledávku Oceňování akcií - provádí se dvěma hlavními metodami:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Teorie vědy - podpůrné poznámky 74%

Vyjmenujte společenské vědy a uveďte předmět jejich zkoumání.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/teorie-v-dy-podp-rne-pozn-mky/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

mat1 73%

y = k2 x + q2 dvě přímky, pak jejich odchylka α je dána vzorcem k1 − k2 , k1 · k2 6= −1, tg α = 1 + k1 k2 α= π , je-li k1 · k2 = −1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/mat1/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 73%

zákaz Halal neprošel Návrh obsahující povinný odběr migrantů z Turecka vyvolá opět enormní tlak na přerozdělovací kvóty a na jejich zvýšení.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Krvav batalion - Hassel S 73%

Na konci strastiplné cesty pochopili jedinou krutou pravdu, která z jejich utrpení vyplynula:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/krvav-batalion-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

katalog 3x3 gallery 73%

Na základě jejich zkušeností s provozem tohoto již konkrétního prostoru vznikla vize vytvoření pravidelně a dlouhodobě fungu- jící Galerie 3x3.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/katalog-3x3-gallery/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

Kola hr zy - Hassel S 73%

Vojáci se zbraněmi v rukou, školení k vraždám a nenávisti, se měli stát jejich ochránci.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/kola-hr-zy-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

Komisa - Hassel S 68%

Jejich zátaras ležel nedaleko odbočky z Hofu na Mnichov.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/25/komisa-hassel-s/

25/02/2018 www.pdf-archive.com

signdate 68%

  I.4. Podmínky čerpání Peněžní prostředky nebo jejich část až do výše Úvěrového limitu mohou být čerpány po splnění následujících podmínek:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 67%

Jejich dlouhodobé a bohaté zkušenosti s různými iniciativami a referendy na všech politických úrovních jsou zdrojem množství zajímavých faktů a informací.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

mav-lab1 67%

Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomova prace andrea pekarkova 67%

v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/11/diplomova-prace-andrea-pekarkova/

11/12/2014 www.pdf-archive.com

Copy tag