Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jzero»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

SpecyfikacjaKompilatora 100%

Rozkaz READ i WRITE i LOAD i j STORE i j COPY i j ADD i j SUB i j SHR i SHL i INC i DEC i RESET i JUMP j JZERO i j JODD i j HALT Interpretacja pobraną liczbę zapisuje w rejestrze ri oraz k ← k + 1 wyświetla zawartość rejestru ri oraz k ← k + 1 ri ← prj oraz k ← k + 1 prj ← ri oraz k ← k + 1 ri ← rj oraz k ← k + 1 ri ← ri + rj oraz k ← k + 1 ri ← max{ri − rj , 0} oraz k ← k + 1 ri ← bri /2c oraz k ← k + 1 ri ← 2 ∗ ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + 1 oraz k ← k + 1 ri ← max(ri − 1, 0) oraz k ← k + 1 ri ← 0 oraz k ← k + 1 k←j jeśli ri = 0 to k ← j, wpp.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 98%

Rozkaz GET i PUT i LOAD i STORE i ADD i SUB i COPY i SHR i SHL i INC i DEC i ZERO i JUMP j JZERO i j JODD i j HALT Interpretacja pobraną liczbę zapisuje w rejestrze ri oraz k ← k + 1 wyświetla zawartość rejestru ri oraz k ← k + 1 ri ← pr0 oraz k ← k + 1 pr0 ← ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + pr0 oraz k ← k + 1 ri ← max{ri − pr0 , 0} oraz k ← k + 1 r0 ← ri oraz k ← k + 1 ri ← bri /2c oraz k ← k + 1 ri ← 2 ∗ ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + 1 oraz k ← k + 1 ri ← max(ri − 1, 0) oraz k ← k + 1 ri ← 0 oraz k ← k + 1 k←j jeśli ri = 0 to k ← j, w p.p..

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com