Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 June at 12:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «k1588038»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2 100%

Tilläggsprotokoll till 5000-K1588038-16 Arkiv/Åkl.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-22-fup-2/

13/04/2017 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 23 - FUP 3 99%

Tilläggsprotokoll till 5000-K1588038-16 Arkiv/Åkl.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-23-fup-3/

13/04/2017 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 21, mask - FUP 1 81%

handläggare Inspektör Jon Linälv Undersökningsledare Kammaråklagare Christer Sammens Polisens diarienummer 5000-K1588038-16 5000-K1599562-16 Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare Bylin, Linda Falinger, Ann-Sofi Fohlin List, Inger List, Kjell List, Malin List, Nina Nilsson, Andreas Nilsson, Sören Nilsson, Vanja Westner, Carine Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30 Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30 Förtursmål Beslag Nej Finns Ersättningsyrkanden Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja Tolk krävs Finns Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer Persson, Simon Rolf Einar 19961024-8818 Brott Mord Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd Försvarare Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23 Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Resultat av underrättelse försv Sida Anmälan K 1588038-16 5000-K1588038-16 Anmälan ...............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-21-mask-fup-1/

13/04/2017 www.pdf-archive.com