Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kadar»:


Total: 100 results - 0.025 seconds

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 100%

Ramses'in ünü, asırlar boyu hiç unutulmadan günümüze kadar gelmiĢtir.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

Wofterios 96%

Diz çökmüştüm.Bir yandan Kral Gordon'a yalvaran ve ondan merhamet dileyen kardeşimin o acınası halini izliyor bir yandan ise bu güne kadar hayalini kurduğum intikam planım için Kuzey'den gelicek olan on bin yürekli askerimi bekliyordum.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/wofterios/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

13-isil-islem-931 95%

Isıl işlem esnasında başlangıçta, ostenitleştirme işlemi için çelik malzeme alt kritik sıcaklık çizgisinin (Ac1) üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtılır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/13-isil-islem-931/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Altinci Nesil Jet Savas Ucagi 94%

ALTINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞINA GİDEN UZUN YOL1 1010 yılında ünlü bir Türk bilgini olan İsmail Cevheri’nin uçma denemesiyle başlayan Türklerin havacılık serüveni, 1632 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesi'nden 3.358 metre ötedeki Üsküdar'a kadar uçmasıyla ilk önemli başarısını kazanmıştır.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/12/altinci-nesil-jet-savas-ucagi/

12/03/2013 www.pdf-archive.com

selection 94%

(2) Dünyayı çocukla aynı seviyeden gören bakış açısını pek az çocuk yazarı bu kadar iyi yansıtabiliyor.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/selection/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

LAPORAN.SIFAT-SIFAT.DASAR.KAYU.M.WAWAN.FIRGIAWAN 94%

4 2.2.Kadar Air Kayu ....................................................................................... ... Kadar Air Kayu ...........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2018/05/05/laporansifat-sifatdasarkayumwawanfirgiawan/

05/05/2018 www.pdf-archive.com

Spor bilimciler icin bisiklet ders notlari 92%

jantlar yere değene kadar gidonu sımsıkı ve düz tutmalıyız.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/spor-bilimciler-icin-bisiklet-ders-notlari/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

bahis stratejisi - www.eniyibahis-siteleri.com 91%

Ayrıca, tüm bahislerin önceden belirlenmiş olacağından nerde ne zaman neye bahis yapacağın ve ne kadar kazanacağını biliyor olacaksın.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/bahis-stratejisi-www-eniyibahis-siteleri-com/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

38-P.L. Gareso, P. Palalangan, Nurhayati, M. Litay, Salengke 91%

Esterifikasi adalah proses penurunan kadar asam lemak bebas yang terdapat di dalam minyak.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/38-p-l-gareso-p-palalangan-nurhayati-m-litay-salengke/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

aksamustusaatbes 91%

baktığın an kadar eski.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/04/aksamustusaatbes/

04/06/2013 www.pdf-archive.com

49-Syarifuddin Liong, Alfian Noor, Paulina Taba, Asmawati Abdullah 91%

ANALISIS Pb Analisis kadar Pb pada akar, batang dan daun kangkung darat dilakukan setiap minggu selama lima minggu berturut-turut.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/49-syarifuddin-liong-alfian-noor-paulina-taba-asmawati-abdullah/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

SamCorpIX 90%

O anlarda normalde ne kadar gülüp eğlensekte ciddiliğimizi bozymayalım.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/03/samcorpix/

03/05/2016 www.pdf-archive.com

TYT-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(3.AY) 89%

Çember Daire Katı Cisimler Sıvıların Kaldırma Kuvveti Isı-Sıcaklık Şu ana kadar gördüğün fizik konularının tekrarı ve soru çözümü (Her konudan 20 soru) Madde ve Özellikleri Genleşme Karışımlar Üçgen Soru Çözümü (30 adet) Geometriyi başarmanın en temel yolu bol bol tekrar yapmak ve farklı tipte soru türleri çözmektir.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sayisal-calisma-programi-3aypdf/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

24253467328MUSTAFAÖZTÜRK 89%

25 Ekim 2013 tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2013-2014 öğretim yılı güz dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/03/24253467328mustafa-zt-rk/

03/09/2013 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 88%

O güne kadar uyguladıkları taktik;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 87%

Akl›na, kendisine karfl› ac›mas›z ama bir o kadar da cince bir fikir gelmifltir.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 86%

(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

prim-iadeli-ozel-sartlar 86%

TEM�NATLAR �şbu Sözleşme, Poliçe üzerinde belirtilmek kaydıyla aşağıdaki teminatları, Poliçe üzerinde belirtilen tutarlar kadar içermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/08/prim-iadeli-ozel-sartlar/

08/02/2012 www.pdf-archive.com

14-Yunizar, Jakoni dan Ali Jamil 86%

Pada lahan yang diusahakan secara intensif menyebabkan kadar bahan organik tanah, terutama kesuburan biologi dan fisik tanah menurun drastis.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/14-yunizar-jakoni-dan-ali-jamil/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

vital words 86%

For YDS 1 although -e rağmen 2 though -e rağmen 3 even though -e rağmen 4 despite the fact that -e rağmen 5 while -iken, oysa 6 whereas -e rağmen, oysa 7 but fakat, ama, ancak 8 yet fakat, ama, ancak 9 however fakat 10 on the other hand öte yandan 11 nevertheless yine de 12 nonetheless yine de,buna rağmen 13 still yine de 14 in contrast aksine 15 on the contrary aksine 16 conversely aksine 17 as -dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi 18 since -dığı için, çünkü, -den beri 19 because -dığı için, çünkü 20 so bu yüzden 21 thus bu yüzden 22 hence bu yüzden 23 therefore bu yüzden 24 as a result sonuç olarak 25 as a consequence sonuç olarak 26 and so ve böylece, bu nedenle 27 consequently bu yüzden 28 that is why bu yüzden 29 which is why işte bu yüzden 30 if eğer, -se/sa 31 as long as -dığı sürece 32 so long as -dığı sürece 33 provided koşuluyla 1 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 34 providing koşuluyla 35 on condition that koşuluyla 36 unless -mezse, mazsa 37 even if -se bile 38 only if koşuluyla 39 if only keşke 40 suppose that varsayki 41 as if -mış gibi 42 as though -mış gibi 43 when -dığı zaman 44 until -e kadar 45 before -den önce 46 after -den sonra 47 by the time -dığı zaman, -dığı zamana kadar 48 as soon as yapar yapmaz 49 once -den sonra 50 moreover dahası,ayrıca 51 what is more ayrıca 52 in addition ayrıca 53 furthermore ayrıca 54 also ayrıca, -de,-da 55 additionally ayrıca 56 besides -e ilaveten, ayrıca 57 otherwise aksi takdirde 58 or ya da,aksi takdirde 59 or else aksi takdirde 60 that is yani 61 by no means hiçbir şekilde 62 indeed gerçekten 63 in fact aslında, gerçekten 64 actually aslında, gerçekten 65 as such bu bağlamda 66 then o zaman,öyleyse,ondan sonra 67 thereby böylece, bu nedenle 2 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 68 meanwhile bu arada 69 by the way bu arada 70 in the meantime bu arada, bu süre içinde 71 instead yerine 72 by all means elbette,kuşkusuz 73 similarly benzer şekilde 74 accordingly bu doğrultuda, buna göre 75 even so öyle olsa bile 76 likewise aynı biçimde,benzer şekilde 77 afterwards ardından 78 as a matter of fact aslında, gerçekte 79 as far as kadar 80 no matter ne olursa olsun 81 whatsoever hiç mi hiç 82 lest -mesin diye 83 even after -den sonra bile 84 even before -den önce bile 85 even then o zaman bile 86 even when -dığı zaman bile 87 in order that -sın diye 88 so that -sın diye 89 in that çünkü 90 nor ne, ne de 91 except hariç 92 just as tıpkı 93 on the grounds that -e dayanarak 94 now that -dığı için 3 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS KONTROL LİSTESİ Bu listeden bilip bilmediğinizi kontrol ediniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/vital-words/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

İNTERNET SİTESİ KURMA 85%

Bu kadar kısa sürede iyi bir iş ortaya çıkar mı?

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/nternet-s-tes-kurma/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 83%

yüzyılda makinenin gelişine kadar tam olarak doğmamıştı.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

23/01/2014 www.pdf-archive.com

MEYA fotolu bir bolum 83%

Onun da, benim de yalnız yaşamak alışkanlığımız olmasına karşın, birlikte bu kadar uzun süreyi kırılmadan sıkılmadan yaşamış olmamız çok hoştu.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/meya-fotolu-bir-bolum/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

giris 82%

Bir fotoğraf ne kadar gerçektir?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Hadis Yarışması 2016-BasvuruFormu 82%

e-Mail Okuduğu Okul Sınıf Okuduğu Üniversite Bölüm Sömester Yer , Tarih, İmza Bu formu 17.06.2016 tarihine kadar doldurulmuş bir şekilde igmg.mannheim.kgt@gmail.com adresine göndermenizi önem ile rica ediyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/hadis-yar-mas-2016-basvuruformu/

09/06/2016 www.pdf-archive.com