Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kansetsu»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

Komunikat organizacyjny 100%

9.00 – 10.00 10.00 – 10.45 11.00 (roczniki 2009 - 2008) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza) Trenerzy mogą zadecydować o tym czy zawodnik będzie walczył w parterze i stójce.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

Aikido Katas 64%

Nage-waza Katame-waza Atemi-waza Kansetsu-waza Suwari-waza Tachi-waza Tanto-dori Tachi-dori Jo-no-bu/Jo-dori Jo-no-bu/Jo-no-tsukai-kata Tachi-no-tachi Throwing techniques Locking techniques Striking techniques Joint techniques Kneeling techniques Standing techniques Defending against a knife Defending against a sword Defending against a jo Using a jo Sword against a sword

https://www.pdf-archive.com/2016/03/13/aikido-katas/

13/03/2016 www.pdf-archive.com