Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 October at 21:23 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «karar»:


Total: 23 results - 0.061 seconds

arabuluculuk-nedir 100%

Arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu durumlarda dava açıldığının anlaşılması halinde mahkemece herhangi bir işlem yapılmadan dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verilir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

DontTellMyMother-Ladakh 86%

Don’t tell my mother Ladakh Santanu Karar 08.18.2012 The journey যখন office িদেয় (বেরাি,লাম একটা unknown nervousness িঘের ধরিছল । যখন ট5াি6েত Howrah station -এর িদেকেত যাি,লাম তখনও িব9াস করেত পারিছলাম না (য অািম এটা করিছ । যখন Howrah station -এর old =াটফেমর?

https://www.pdf-archive.com/2012/09/11/donttellmymother-ladakh/

11/09/2012 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 86%

Dersim 1937/38/39 Askerî Harekâtı öncesinde başta Jandarma Genel Komutanlığı, Umumî Müfettişlik ve sair olmak üzere çeşitli idarî / askerî mercilerce Dersim’e yönelik raporlar hazırlanmış ve nihayet 25 Aralık 1935 tarihli Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun çıkarılmış ve neticeten 4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar ile Tunceli’de “şedit ve müessir” bir askerî harekâtın yapılmasına karar verilmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 85%

25 11.2 Danıştay Kararı..............................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 84%

Türkiye burjuvazisi, bu coğrafyaya kattığı tek değer olan ve emekçilerin sahip çıkmak konusunda tereddüt etmeyeceği cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmaya karar verdi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

ders-2 81%

• Bir problemin veya fikrin artı, eksi ve ilginç olabilecek yanlarının belirlenmesi • Karar verme sürecinde tüm faktörleri göz önünde bulundurabilme • Eylemlerin kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını görme • Amaç belirleme • Amaçta odaklaşma • Öncelik sırasına koyma Problem çözümüne başka bir yaklaşım :

https://www.pdf-archive.com/2014/11/11/ders-2/

10/11/2014 www.pdf-archive.com

dogum-cantasi 81%

Ardından ise bebek dünyaya gelmeden önce bebeğin mobilya takımı ya da beşiği için bir araştırma yapılarak birinde karar alınır.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/dogum-cantasi/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 81%

a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkûmiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 75%

Asl›nda belgeselin en önemli yan›, rejisör Birnur Pilavc›’n›n vaktiyle yaflad›klar›n› filmi çekmeye karar vermesi ve bu karar› için de bütün ailenin fertleriyle yürüttü¤ü mücadele sonucunda onlar›n ‘olur’unu almay› baflarmas›d›r.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

CV mustafa-dogus-yildiz 74%

ODTÜ'de aldığım akademik kariyeri radikal bir karar alarak bırakıp;

https://www.pdf-archive.com/2017/08/08/cv-mustafa-dogus-yildiz/

08/08/2017 www.pdf-archive.com

Davetiye Katolog son 72%

Cadellinis 1 Sevgi, saygı ve anlayışla temelini attığımız beraberliğimizi sonsuza dek sürdürmeye karar verdik.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/davetiye-katolog-son/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

MEYA fotolu bir bolum 68%

Erkek kardeş ise son yıllarını geçirdiği Hindistan‟dan sonra, kendine yerleşecek bir ülke arıyor ama bir türlü karar veremiyormuş.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/meya-fotolu-bir-bolum/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 68%

Babasının ağzından çıkan bu sözcük, bir mahkûmiyet kararı gi bi yankılandı.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

yeni-is-mahkeme-kanunu 68%

Arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu durumlarda dava açıldığının anlaşılması halinde mahkemece herhangi bir işlem yapılmadan dava şartı yokluğu sebebi ile davanın usulden reddine karar verilir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/yeni-is-mahkeme-kanunu/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

458-1920-3-PB 66%

hasta bakımı, insan sevgisi ve ona yardım etmeyi gerektirmektedir.1 Birinci Dünya Savaşında yenilen Alman İmparatorluğu, kötü ekonomik durumunu düzeltmek, Avrupa’nın en büyük gücü olmak ve topraklarını genişletmek için Doğu Avrupa’ya yayılmaya karar vermiştir.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/458-1920-3-pb/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Mehmet Yüksek 64%

info@ahlulbait-jugend.eu www.ahlulbait-jugend.eu Brief Imam Chamene’is an die Jugend in Europa und Nordamerika Allah-u Teâlâ da bu hücceti için “Gaybet”i karar kıldı ve halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/mehmet-y-ksek/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

edited volkantekcancv2017 59%

Firma 7 gün ve gece mesaisine geçmesi sebebiyle 1 B yerine 1C + parttime B ile çalısmaya karar verdi.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/edited-volkantekcancv2017/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 56%

 3 ay içinde seçimlerin yapılması şartıyla Meclis-i Mebusan’ın feshine karar verebilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

prim-iadeli-ozel-sartlar 56%

3.10.3 Sigortacı, aşağıdaki belgeleri elde ettikten sonra sigorta tazminatını Sözleşme ve Eklerin maddelerine bağlı kalarak, makul bir inceleme süresinden sonra, tazminat ödemesine karar verilirse, Lehdar/lara ödeyecektir.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/08/prim-iadeli-ozel-sartlar/

08/02/2012 www.pdf-archive.com

Download File 47%

Firma 7 gün ve gece mesaisine geçmesi sebebiyle 1 B yerine 1C + parttime B ile çalısmaya karar verdi.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/14/download-file/

14/10/2017 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 47%

*Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com

guncel bilgiler 2016 38%

Mahkeme alevi toplumuna dini temelli Ayrımcılık yapıldığına karar verdi...

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/guncel-bilgiler-2016/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

MTSK yonetmelik 29 mayis 2013 37%

Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/29/mtsk-yonetmelik-29-mayis-2013/

29/05/2013 www.pdf-archive.com