Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kararlar»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

ZLENCE 100%

Yasama faaliyetleri yanında Yüksek Yargı Organlarının vermiş olduğu içtihat ve içtihadı birleştirme kararlarını değerlendirmek, 4.6.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 99%

Kongre kararları doğrultusunda tekrar basılarak yaygın olarak dağıtılmıştır.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

İktisada Giriş II 96%

Firmalar›n Yat›r›m Kararlar› ..........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/ktisada-giri-ii/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 78%

Finansal tablolar çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu finansal performansı, finansal durumundaki değişiklikler ve nakit akışları hakkında bilgiler sağlamayı hedefler.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com