Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «katolickiej»:


Total: 5 results - 0.017 seconds

polski synteza 2 100%

Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

Testament Volmera fragment opracowania 71%

1/ kwotę 20 000 talarów dla Matyldy Luizy Kogel, właścicielki wsi Strychy koło Przytocznej, 2/ kwotę 10 000 talarów na budowę nowego kościoła ewangelickiego, 3/ kwotę 1 000 talarów na działalność kościoła ewangelickiego w Międzyrzeczu, 4/ kwotę 2 000 talarów dla wdowy po kaznodziei i jej dzieci, 5/ kwotę 2 000 talarów dla władz miejskich z przeznaczeniem na wyposażenie nowego kościoła ewangelickiego, 6/ kwotę 4 000 talarów na budowę szpitala ewangelickiego, 7/ kwotę 2 000 talarów na budowę szpitala katolickiego, 8/ kwotę 1 000 talarów na budowę szpitala żydowskiego 9/ kwotę 10 000 talarów zdeponowanych u burmistrza z przeznaczeniem na działalność gminy ewangelickiej i katolickiej, 10/ kwotę 4 000 talarów dla kościoła ewangelickiego w Pieskach, 11/ kwotę 2 000 talarów dla kaznodziei w Pieskach, 12/ kwotę 1 000 talarów dla wdowy po kaznodziei w Pieskach, 13/ kwotę 1 000 talarów, która miała pozostać w majątku Volmera w Pieskach.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/testament-volmera-fragment-opracowania/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 58%

1962 zawiązał Zrzeszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej, mającej opiekować się miejscami pamięci i organizować uroczystości religijno-patriotyczne.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

pk 32 paglia 42%

jest także przewodniczącym międzynarodowej Katolickiej Federacji Biblijnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/pk-32-paglia/

29/08/2017 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 40%

Są to uczennice szkoły katolickiej, które jeszcze do niedawna mogły liczyć na pomoc swojego opiekuna, europejskiego księdza.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com