Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 June at 15:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kazne»:


Total: 4 results - 0.011 seconds

PravilaCR 100%

Kazne će određivati Kontrola trke, ovisno o težini prekršenog pravila.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/01/pravilacr/

01/11/2011 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 46%

Mi vjerujemo da Knjiga, sunnet i idžma' muslimana nedvojbeno ukazuju na to da ovakav nije muvehhidmusliman, i da nije ostvario značenje la ilahe illallah, a da se suprostavljanje poslanici poricanjem, nijekanjem, sumnjom, neznanjem, izbjegavanjem, izrugivanjem, prkosom, odbijanjem i slično, uvjetuje za spuštanje propisa kazne na pojedinca, kao što je slučaj sa onim koji je upao u veliki širk usljed neznanja koje od sebe nije mogao odagnati.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 44%

NDA ugovori za ugovorne strane donose vrlo rigorozne financijske kazne u slučaju otkrivanja poslovnih tajni ili bilo koje druge informacije koje se s NDA ugovorom štite.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

ČLANAK 37%

Mi, ljudi, imamo ovdje razli~ite sudove i razli~ite kazne, ali mislim da je najve}a kazna koju jedna du{a mo`e zaraditi vje~ni prezir”, govori Iljo Arlovi}, `upnik @upe Stara Rijeka.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com