Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kelab»:


Total: 5 results - 0.007 seconds

Tinta Badar 3 100%

BILA DI AJAK KE KELAB MALAM..

https://www.pdf-archive.com/2011/02/02/tinta-badar-3/

02/02/2011 www.pdf-archive.com

Rules & Regulation 75%

Kelab Belia Puchong Bersatu 3. ... Status Kelab 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/rules-regulation/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

covoasisjurnalp1pdf 64%

Para delegasi OASIS juga dipersembahkan dengan permainan muzik tradisional dari Japanese Harp Club dan persembahan seni mempertahankan diri Kendo dari pelajar Kelab Kendo serta pembentangan mengenai ilmu budaya di Jepun.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/27/covoasisjurnalp1pdf/

27/11/2017 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi IV 64%

MISI KOLEJ “Melahirkan pelajar berilmu dan menguasai kemahiran insaniah agar berdaya saing selaras dengan falsafah dan wawasan universiti” VISI KOLEJ “Bertekad menjadi kolej akademik yang terkehadapan membangunkankan sifat dan semangat kekolejan dalam kalangan pelajar dengan menggabungkan ilmu dan kompetensi generik bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing dalam masyarakat” FALSAFAH KOLEJ “Paduan jati diri kebangsaan, kompeten dari segi pengetahuan, kemahiran insaniah dan berdaya saing adalah dasar utama pembentukan pelajar yang holistik dan seimbang” MOTO KOLEJ “Berpadu Bertambah Mutu” MAJALAH VARIA-C KANDUNGAN 10 EDISI KEEMPAT PENTADBIRAN Warga pentadbiran yang berkaliber, ramah dan mesra 34 KELAB Keluarga kecil KUO 45 ARTIKEL Ceritera warga KUO 15/16 MESEJ Titipan kasih dan amanat daripada pentadbiran tertinggi UKM dan ayahanda pengetua 17 SEKRETARIAT Nadi penggerak aktiviti kolej 41 LAPORAN KHAS Catatan aktiviti sesi 15/16 72

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-iv/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

RISALAH4V 44%

Berbagai tempat hiburan bermula dari diskotik(disko/kelab malam), hotel-hotel, organisasi-organisasi mahupun kelompok-kelompok kecil;

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/risalah4v/

28/02/2011 www.pdf-archive.com