Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kemahiran»:


Total: 7 results - 0.011 seconds

DASAR KOKO 2013 100%

b) Menyuburkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang kokurikulum yang diceburi.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/dasar-koko-2013/

22/04/2016 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi IV 92%

MISI KOLEJ “Melahirkan pelajar berilmu dan menguasai kemahiran insaniah agar berdaya saing selaras dengan falsafah dan wawasan universiti” VISI KOLEJ “Bertekad menjadi kolej akademik yang terkehadapan membangunkankan sifat dan semangat kekolejan dalam kalangan pelajar dengan menggabungkan ilmu dan kompetensi generik bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing dalam masyarakat” FALSAFAH KOLEJ “Paduan jati diri kebangsaan, kompeten dari segi pengetahuan, kemahiran insaniah dan berdaya saing adalah dasar utama pembentukan pelajar yang holistik dan seimbang” MOTO KOLEJ “Berpadu Bertambah Mutu” MAJALAH VARIA-C KANDUNGAN 10 EDISI KEEMPAT PENTADBIRAN Warga pentadbiran yang berkaliber, ramah dan mesra 34 KELAB Keluarga kecil KUO 45 ARTIKEL Ceritera warga KUO 15/16 MESEJ Titipan kasih dan amanat daripada pentadbiran tertinggi UKM dan ayahanda pengetua 17 SEKRETARIAT Nadi penggerak aktiviti kolej 41 LAPORAN KHAS Catatan aktiviti sesi 15/16 72

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-iv/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

14-Yanuard Putro Dwikristanto 73%

Observasi kemahiran penerapan keterampilan program word oleh subyek penelitian dalam pengerjaan tugas makalah dilakukan untuk membuktikan kebenaran penerapan subyek penelitian tersebut menggunakan keterampilan program word.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/14-yanuard-putro-dwikristanto/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

JdExamPAT2014 65%

2 PELBAGAI INSTRUMEN TARIKH SUBJEK MASA 22/09/2014 – 03/10/2014 Geografi 6 waktu PdP 29/09/2014 – 10/10/2014 Sejarah 6 waktu PdP UJIAN BERTULIS TARIKH Isnin 13/10/2014 Selasa 14/10/2014 Rabu 15/10/2014 Khamis 16/10/2014 WAKTU SUBJEK MASA 0700 – 0815 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 1 jam 15 minit 0820 – 1020 Bahasa Melayu 2 jam 1020 – 1050 Rehat 30 minit 1130 - 0130 Bahasa Inggeris 2 jam 0700 – 0815 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 1 jam 15 minit 0820 – 1020 Matematik 2 jam 1020 – 1050 Rehat 30 minit 1130 - 0130 Sains 3 jam 0700 - 0815 Geografi 1 jam 15 minit 0820 – 1020 Pendidikan Islam 2 jam 1020 – 1050 Rehat 30 minit 1130 - 0130 Kemahiran Hidup 2 jam 0700 – 0815 Sejarah 1 jam 15 minit 0820 – 1020 Pendidikan Seni Visual 2 jam 1020 – 1050 Rehat 30 minit 1130 – 0130 *Bahasa Arab 2 jam * Kelas Hikmah sahaja terlibat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jdexampat2014/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Pop Lagu Johor 60%

Kemahiran menguasai alat muzik dan gubahan lagu yang menarik.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-pop-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

ASTRI AYU ok 39%

Maka kemahiran tenaga pendidik dalam penyediaan sistem, metode, bentuk dan cara belajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengajar akan mendukung kepada kualitas dari suatu institusi pendidikan tersebut (Canterbury 1999).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/astri-ayu-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com