Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kepada»:


Total: 200 results - 0.022 seconds

PU RAPBD 2011 100%

Tokoh Masyarakat, unsur dunia usaha, unsur lembaga swadaya masyarakat dan insan pers Hadirin Hadirat Undangan yang berbahagia Sejenak marilah kita menundukan kepala, seraya memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah azza wajalla, dzat yang tak pernah lelah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, betapapun diantara kita masih banyak yang tidak mau mensyukurinya.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/23/pu-rapbd-2011/

23/12/2010 www.pdf-archive.com

PU RAPBD Des 2011 (Raperda) 100%

Tokoh Masyarakat, unsur dunia usaha, unsur lembaga swadaya masyarakat dan insan pers Hadirin Hadirat Undangan yang berbahagia Sejenak marilah kita menundukan kepala, seraya memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah azza wajalla, dzat yang tak pernah lelah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, betapapun diantara kita masih banyak yang tidak mau mensyukurinya.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/24/pu-rapbd-des-2011-raperda/

24/12/2010 www.pdf-archive.com

HC070 14 041114 99%

H.S.(D) 54429 PT 55817 Klang / Klang Selangor Darul Ehsan Selama-lamanya Bangunan 130 meter persegi / 1,399 kaki persegi RM50.00 Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia Bangunan Kediaman Tiada Pindahan kepada pemegang Harta akibat bankrap tanah ini dari Velu a/l Alagarisamy di turunkanmilik kepada Ketua Pengarah Insolvensi melalui No.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/21/hc070-14-041114/

21/03/2016 www.pdf-archive.com

Ombak Cup 2012 99%

Nama Albitan tersebut adalah merujuk kepada istilah yang dipopularkan oleh sahabat-sahabat sekitar tahun 1980-an ketika sama-sama berorganisasi di unit Belia, Kementerian Belia dan Sukan.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/09/ombak-cup-2012/

09/03/2012 www.pdf-archive.com

Tinta BADAR header 98%

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/06/tinta-badar-header/

06/01/2011 www.pdf-archive.com

ASTRI AYU ok 96%

Banyak sedikitnya mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke suatu Institusi Perguruan Tinggi adalah bergantung kepada bagaimana strategiInstitusi Perguruan Tinggi dalam mempromosikan suatu kelebihan yang membedakannya dengan Perguruan Tinggi lainnya.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/astri-ayu-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Redbook pamphlet 11.08.09(Mal) 95%

Walau bagaimanapun, ia adalah satu kesalahan dan pihak Polis boleh memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan satu waran terhadap anda mendesak anda supaya bekerjasama.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/redbook-pamphlet-11-08-09-mal-pdf/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN Dr. SLAMET YULIANTO 95%

Joeliono MENTOR Bachtiar Achmad, SE, M.Kes Widyaiswara Utama NIP.195207011976021002 Penata Tk I / III D NIP.197003021995011001 1II PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya Perubahan penulis sebagai dapat menyelesaikan rangkaian kurikulum Laporan Implementasi Pendidikan dan Proyek Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan LX Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, bekerjasama dengan Badan Diklat, Arsip dan Perpusda Kabupaten Cilacap.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/laporan-implementasi-proyek-perubahan-dr-slamet-yulianto/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Terma & Syarat Program Project Moments 94%

Program ini dibuka kepada semua penduduk Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/terma-syarat-program-project-moments/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

Draf TATIB final penetapan 93%

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

https://www.pdf-archive.com/2011/01/29/draf-tatib-final-penetapan-1/

29/01/2011 www.pdf-archive.com

ESTER & ARFIANTI ok 92%

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan kinerja guru.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/ester-arfianti-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 92%

Tertakluk kepada beberapa pengecualian yang dibenarkan di bawah undang-undang, anda boleh mendapatkan akses kepada maklumat peribadi anda yang berada dalam simpanan kami.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 5 92%

Karya ini kemudian beliau hadiahkan kepada Sultan al-Muzhaffar.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-5/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Tradisional Kreatif Lagu Johor 91%

Pertandingan ini terbuka kepada semua kumpulan-kumpulan tradisional sama ada amatur atau professional di seluruh Malaysia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-tradisional-kreatif-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Pop Lagu Johor 91%

Pertandingan ini terbuka kepada semua kumpulan-kumpulan kugiran/band sama ada amatur atau professional di seluruh Malaysia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-pop-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

anggaran-rt-pkpi 91%

Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada Dewan Pimpinan Partai setempat.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/anggaran-rt-pkpi/

09/12/2017 www.pdf-archive.com

VIT Executive Summary Indonesian 91%

Sebagian besar pendapatan online dihasilkan dengan mengumpulkan data besar pada penonton dan menjualnya kembali dengan menghasilkan traffic dan menjualnya kembali kepada orang lain bahkan mungkin untuk bersaing dalam vertikal bisnis (Facebook, Google, dll.).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/21/vit-executive-summary-indonesian/

21/07/2018 www.pdf-archive.com

PP23 2005 91%

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa Mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/21/pp23-2005/

21/02/2014 www.pdf-archive.com

Tinta Badar 3 91%

menerusi hadis di atas ialah terdapat orang Islam sendiri yang melakukan fitnah dengan tindakannya terhadap agamanya sendiri semata-mata mengecapi habuan dan janji dunia yang bersifat sementara, sedangkan fitnah yang dilakukannya benar-benar mencabar agama yang dianutinya dan menjadi bahaya kepada pegangan akidah dan kepercayaan kepada Allah SWT selaku Pencipta alam maya ini.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/02/tinta-badar-3/

02/02/2011 www.pdf-archive.com

Pidato Ketua DPC acara pelantikan 91%

Para undangan yang berbahagia Puji dan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Ghufur, seraya kita memohon ampunan kepada-Nya atas segala sifat dan sikap iri dengki dan takabbur, yang akan mendorong manusia menjadi kufur.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/25/pidato-ketua-dpc-acara-pelantikan/

25/12/2010 www.pdf-archive.com

Doa 90%

Sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di dalam genggaman-Mu dan di dalam perjanjian setia (beriman dan taat) kepada-Mu sekuat mampuku.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/23/doa/

23/11/2018 www.pdf-archive.com

Rules & Regulation 90%

Kelayakan Penyertaan - Terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/rules-regulation/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

Laporan Pengaduan 90%

Kepada : ... 1.) Penjualan tiket kerera api regular kepada korporasi.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/11/laporan-pengaduan/

11/05/2015 www.pdf-archive.com