Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «klasyfikacji»:


Total: 30 results - 0.043 seconds

CLP ulotka informacyjna 100%

Rozporządzenie wprowadzające nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych Wpływ Sealed Air jest firmą, której bliskie są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 98%

Zawodnicy którzy chcą być dodatkowo klasyfikowani w klasyfikacji nauczycieli w ramach XIII Mistrzostw Polski Nauczycieli, w klasyfikacji policjantów w ramach VII Mistrzostw Małopolski Policji w Półmaratonie oraz w klasyfikacji Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Półmaratonie muszą dokonać odpowiedniego zapisu na karcie zgłoszenia w stosownej pozycji.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-polmaraton-lodz 77%

Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji) 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/regulamin-polmaraton-lodz/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Zupa z Bagien 2016 regulamin 76%

Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację  Zawody zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Dolnego Śląska.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zupa-z-bagien-2016-regulamin/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

1. Regulamin 71%

Następnie prawo awansu przechodzi na następną osobę w klasyfikacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/1-regulamin/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 64%

O klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych wynalazków, punktów przyznanych przez punktowych oraz wykonane zadania.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/07/regulamin-gry-terenowej/

07/12/2015 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 64%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 64%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 62%

a) pierwszego wyboru b) drugiego wyboru c) trzeciego wyboru Wynik klasyfikacji I semestru w III klasie – średnia ocen:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 60%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 59%

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych, - dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu, - charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-przebieg-inwestycji/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 59%

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych, - dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu, - charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/19/faber---przebieg-inwestycji/

19/10/2018 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 59%

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych, - dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu, - charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/faber---przebieg-inwestycji/

05/04/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 59%

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych, - dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu, - charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/29/przebieg-inwestycji/

29/11/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 2020 58%

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych, - dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu, - charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/06/przebieg-inwestycji-2020/

06/04/2020 www.pdf-archive.com

2017 58%

300, 250, 200, 150, 100 zł,  nagrody finansowe po 50 zł dla kobiety oraz dla najlepszych nienagrodzonych zawodników z rankingami ELO poniżej 1800 i 1600 pkt,  upominki rzeczowe lub książkowe dla najlepszych nienagrodzonych (najlepszy zawodnik bez ELO, junior, juniorka, weteran, niezrzeszony mieszkaniec Osiedla Kosmonautów),  po 3 medale i nagrody książkowe w każdej z 4 klasyfikacji w turnieju juniorów.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN E 58%

Rajd Australi 26.01.2018 - 01.02.2018 Zostaną wyłonieni zawodnicy którzy zostaną przydzieleni do odpowiednich e-LIG ➢ ➢ ➢ ➢ E-LIGA JUNIOR WRC E-LIGA WRC 2 E-PIERWSZALIGA WRC E-LIGAWRC.COM.PL W KTOREJ STARTUJA ZAWODNICY ZESPOŁOWO JAK I W KLASYFIKACJI OSOBISTEJ.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/07/regulamin-e/

07/12/2017 www.pdf-archive.com

Schizoidia i schizoidzi. Czym jest osobowość schizoidalna 50%

– Po drugiej stronie lustra jest lepiej” Closterkeller – „Alicja” [z płyty „Cyan”, 1996 r.] Schizoid Personality Disorder (SPD) [F60.1 w klasyfikacji ICD-10] Schizoidalne zaburzenie osobowości (chorobliwa schizoidia – styl charakteru) przejawia się nieodpartą potrzebą zachowania psychofizycznej przestrzeni osobistej oraz emocjonalnego dystansu wobec innych ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/schizoidia-i-schizoidzi-czym-jest-osobowo-schizoidalna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 49%

Czy wy nie wiecie, że dokarmiacie moją paranoiczną osobowość?!” Alice Cooper – „Paranoiac Personality” [z płyty „Paranormal”, 2017 r., tłumaczyła Natalia Julia Nowak] Kategoria do likwidacji Paranoiczne zaburzenie osobowości (Paranoid Personality Disorder – PPD, F60.0 w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10) jest jednym z najsłabiej zbadanych syndromów znanych współczesnej psychiatrii.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

Anankastia i anankaści. Czym jest osobowość anankastyczna 49%

„Może wszystko już wiesz Może wszystko już masz Jesteś pewny, że to szczęście Nie masz czasu na sen Nie masz czasu na seks Wciąż od życia chcąc więcej Zachłanna jest ta gwiazda Dla której gubisz radość chwil Liczy się wciąż niepewność Którą przynoszą dni” Bajm – „O Tobie” [z płyty „Szklanka wody”, 2000 r.] Anankastic Personality Disorder [F60.5 w klasyfikacji ICD-10] Temat, który poruszam w niniejszym artykule, jest niezwykle bliski mojemu sercu, ponieważ sama mam zdiagnozowane anankastyczno-unikające zaburzenie osobowości (OCPD + AvPD).

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/anankastia-i-anankaci-czym-jest-osobowo-anankastyczna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 45%

Załogą zwycięskim przyznany będzie 1 punkt w klasyfikacjach DLR, zarówno w klasach jak i w klasyfikacji generalnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 43%

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, b) jeżeli ponadto przystąpili odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH DSW SUPERLIGA 40%

Jeśli aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej korzystniejszy, zostaje on utrzymany, bramki zdobyte oraz stracone, pokazane kartki oraz strzelcy bramek wliczają się do klasyfikacji i statystyk.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/regulamin-rozgrywek-pi-karskich-dsw-superliga/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 38%

Do klasyfikacji generalnej będą brane:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com