Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «klient»:


Total: 70 results - 0.022 seconds

signdate 100%

Adam Novák, Schvalovatel, Karel, Schvalovatel pobočka Vývoj produktů a procesů spotřebního financování, Radlická 333/150, PRAHA 5, 15057     na straně jedné   a   pan/paní Radim Pavelka rodné číslo: 940803/0016 trvalý pobyt: Jílovská 17, Davle ­ Sázava, 25206, CZ (dále jen „Klient“) na straně druhé   ČSOB a Klient (dále společně též „smluvní strany“) uzavírají podle ustanovení občanského zákoníku a zákona o spotřebitelském úvěru     tuto Smlouvu o úvěru     Úvodní ustanovení   Smlouvu tvoří tyto části:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 98%

UBYTOVACÍ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 97%

OBCHODNÉ PODMIENKY PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať ich ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 97%

Klient wyraża zgodę na ingerowanie, kopiowanie, przeredagowywanie treści pobranej ze strony www.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 96%

140-19767 (ďalej len „Podnikateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Podnikateľom a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 95%

1.2 Składając zamówienie na niniejszej stronie internetowej („Strona internetowa“) Klient zgadza się na poniższe Warunki.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

regulamin.. 95%

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 95%

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 94%

Klient może anulować zamówienie wyłącznie w formie pisemnej, kierując informację na adres poczty elektronicznej biura SKOPOS:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

regulamin mój 90%

ALL4OFFICE Spółka z ograniczoną Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa ofertę nabycia Towarów w sklepie internetowym ALL4OFFICE, lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Prezentacja1 89%

0 BTC Klient za gotówkę kupuje BTC na giełdzie po czym przesyła je głównym łańcuchem blockchain do swojego walleta.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/30/prezentacja1/

30/12/2017 www.pdf-archive.com

Ochrana osobných údajov 88%

7.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ochrana-osobn-ch-dajov/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

riposta1 87%

Nie zgłaszając wcześniej pretensji klient w emailu dnia 15.09.2014 klient napisał iż następnego dnia o godzinie 8mej rano zamierza zabrać samochód.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/riposta1/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 80%

Jeśli Twój klient wybiera się do Stanów Zjednoczonych, zaproponujemy mu odpowiednio wyższe sumy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

PRZEKAZANIE RUCHU-1 75%

Kiedy potencjalny klient wejdzie na tą stronę internetową i kliknie w którąś zakładkę(np.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/przekazanie-ruchu-1/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 75%

a) W razie dokonania zwrotu w okresie do 14 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 74%

REKLAMAČNÝ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Niżnik 73%

37 1240 6960 1063 2410 2001 6300 AKTUALNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KATALOGU Klient:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 73%

0,00 % kwoty udzielonego Produktu hipotecznego w całym okresie kredytowania- Klient korzysta z Ubezpieczenia b.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 73%

Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składaniajednego zamówienia.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 69%

W przypadku jakichkolwiek niezgodności co do dostępności Towaru Klient jest zawsze informowany i ma możliwość do zmiany zamówienia.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Zadanko 60%

Klient zlecił przedsiębiorstwu przewóz 40 ładunków w opakowaniach po 3t i 200 ładunków w opakowaniach 1,7t.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/29/zadanko/

29/11/2013 www.pdf-archive.com

62830281 247 60%

Ma (Odbiorca) 88 1140 0000 4002 0051 0002 4444 BZWBK Centrala-Biuro Obsługi Klient MICHAL STANEK JAGIELLONSKA 19/3 LODZ Tytuł operacji:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/62830281-247/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

62830281 247 60%

Ma (Odbiorca) 57 1090 2503 0000 0001 2288 0570 BZWBK Centrala-Biuro Obsługi Klient ADAM LEW SŁONECZNA 21 26-100 RADOM Tytuł operacji:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/62830281-247-1/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

montaż gratis regulamin 60%

Klient zobowiązany jest do zapłaty za materiał w momencie zawarcia umowy o wykonaniu usługi „Montaż gratis”.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/monta-gratis-regulamin/

11/03/2015 www.pdf-archive.com