Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «klienta»:


Total: 140 results - 0.032 seconds

regulamin.. 100%

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 97%

- UMOWA - Umowa o stworzenie strony internetowej, kreacji - - stron www Klienta.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

regulamin mój 96%

Informacja o cenie podawana na stronie sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu Rozdziału V pkt 5 Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 94%

Zmluva (ďalej aj ako "Rezervácia") vzniká na základe rezervácie zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Hotela.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 94%

- wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi i realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 93%

Dbamy o klienta i chcemy mieć pewność, że wybrał wszystko, czego potrzebuje.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 93%

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 92%

WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE JAK “NAS”, “MY” LUB “NASZ” W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI DIGITAL RIVER GMBH, NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO "KLIENTA"

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

signdate 91%

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46   Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození Klienta a identifikace Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je­li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo­li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Bez nazwy-1 91%

Rossetti - projektowanie grafik na potrzeby internetu, - obsługa sklepów internetowych(prestashop), - obsługa klienta, OPIEKUN KLIENTA Open Finance - obsługa klienta, - prace biurowe, DORADCA KLIENTA Emero Group- Orange - obsługa klienta, - prace biurowe, - utrzymywanie relacji B2B/B2C, FREELANCER Praca na zlecenie - projektowanie graficzne na potrzeby internetu oraz DTP- rastrowe i wektorowe;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/bez-nazwy-1/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Jakub Bajwol CV 91%

Rossetti - projektowanie grafik na potrzeby internetu, - obsługa sklepów internetowych(prestashop), - obsługa klienta, OPIEKUN KLIENTA Open Finance - obsługa klienta, - prace biurowe, DORADCA KLIENTA Emero Group- Orange - obsługa klienta, - prace biurowe, - utrzymywanie relacji B2B/B2C, FREELANCER Praca na zlecenie - projektowanie graficzne na potrzeby internetu oraz DTP- rastrowe i wektorowe;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/04/jakub-bajwol-cv/

04/01/2018 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 91%

Wybieram pakiet serwisowy MINI Wybieram pakiet serwisowy MAXI ______________________________ Podpis Klienta ______________________________ Podpis Klienta Usługi wskazane będą dokonywane w warsztatach i/lub stacjach obsługi technicznej wskazanych przez Getinfleet z uwzględnieniem lokalizacji Klienta / Użytkownika Pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

CV 88%

OBSŁUGI KLIENTA DOŚWIADCZENIE (06.2016 – obecnie) SPECJALISTA DS.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/cv/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

Specjalista ds. sprzedazy-1 88%

Misją założonej Spółki jest kompleksowa obsługa klienta oraz reprezentowanie jego interesów przed organami celnymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/specjalista-ds-sprzedazy-1/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 88%

Anulowanie zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego nie zwalnia Klienta z płatności na rzecz SKOPOS za część zlecenia zrealizowaną do czasu otrzymania przez SKOPOS informacji o anulowaniu zamówienia.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

od alicji 88%

Orientacja na klienta O pozycji organizacji na rynku świadczy zainteresowanie jej produktami.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 87%

jeżeli wynika to z Briefu oferowania do sprzedaży i prezentowania wyznaczonych produktów Klienta oraz przedstawiania zalet tych produktów poprzez udzielenie stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących produktów i ich właściwości, otrzymanych na szkoleniu oraz w materiałach szkoleniowych i reklamowych, c.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 86%

Logistyka morska – proces planowania, realizacji i kontroli przepływów przekraczających granice państwowe przepływów produktów, a więc towarów i usług, a także z przepływem informacji z miejsc pochodzenia towaru do miejsc konsumpcji w celu spełnienia wymagań klienta.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

cennik usług IT 84%

w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł 1 obejmuje podział dysku na partycje, instalacja systemu operacyjnego, instalacja sterowników 2 pakiet Bronze + instalacja programów, pakietu biurowego, anti-virusa, aktualizacji systemowych, urządzeń peryferyjnych 3 pakiet Gold + konfiguracja i zakładanie nowych kont pocztowych, konfiguracja sieci LAN i WI-FI 4 usługa polegająca na zrobieniu i przywróceniu kopii ważnych dokumentów i programów po sformatowaniu dysku twardego (po wykonaniu usług pakietu Bronze, Gold lub Platinum) **ustalane na indywidualnie potrzeby klienta:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/cennik-us-ug-it/

29/08/2014 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 84%

(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

bledy-wrzesien 84%

14 Pac Ewelina BLP0008918510 2016-09-08 15 Pijanowska Agata 1958560 2016-09-09 Rocznik klienta 40, wprowadzony na 36 rat 16 Korytkowska Justyna 1953166 2016-09-06 Rocznik klienta 40, wprowadzony na 36 rat 17 Korytkowska Justyna BLP0008903550 2016-09-07 18 Korytkowska Justyna 19 Korytkowska Justyna 20 Pac Ewelina Towar "Mata masująca", podkategoria "Roślinki i sadzonki"

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 84%

- imię i nazwisko klienta podmiotu rynku finansowego, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada, - nazwę albo firmę podmiotu rynku finansowego, adres siedziby albo adres zamieszkania podmiotu rynku finansowego, - dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub oczekiwanego zachowania podmiotu rynku finansowego oraz oczekiwanie co do sposobu zakończenia sporu, - opis stanu faktycznego sprawy, - podpis klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli wniosek jest wnoszony w formie pisemnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

pozycjonowanie-oferta 83%

 Audyt serwisu www – analizujemy serwis pod kątem pozycjonowania, informujemy Klienta, co należy zmienić na stronie, aby przystosować ją do pozycjonowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/pozycjonowanie-oferta/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 82%

Hotel môže ubytovať len Klienta, ktorý sa riadne prihlási, to znamená, že Klient predloží pracovníkovi na recepcii Hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Niżnik 81%

Ubezpieczenie na rzecz klienta. ... Podpis Klienta: ... Podpis Klienta:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com