PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 18:59 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «klienta»:


Total: 200 results - 0.048 seconds

regulamin.. 100%

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 97%

- UMOWA - Umowa o stworzenie strony internetowej, kreacji - - stron www Klienta.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

regulamin mój 96%

Informacja o cenie podawana na stronie sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu Rozdziału V pkt 5 Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 94%

- wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi i realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 94%

Zmluva (ďalej aj ako "Rezervácia") vzniká na základe rezervácie zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Hotela.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 93%

Dbamy o klienta i chcemy mieć pewność, że wybrał wszystko, czego potrzebuje.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 93%

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 92%

WSZELKIE ODNIESIENIA TAKIE JAK “NAS”, “MY” LUB “NASZ” W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ INTERPRETOWANE ODPOWIEDNIO I OZNACZAJĄ SPRZEDAWCĘ, CZYLI DIGITAL RIVER GMBH, NATOMIAST WSZELKIE ODNIESIENIA DO "KLIENTA"

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Bez nazwy-1 91%

Rossetti - projektowanie grafik na potrzeby internetu, - obsługa sklepów internetowych(prestashop), - obsługa klienta, OPIEKUN KLIENTA Open Finance - obsługa klienta, - prace biurowe, DORADCA KLIENTA Emero Group- Orange - obsługa klienta, - prace biurowe, - utrzymywanie relacji B2B/B2C, FREELANCER Praca na zlecenie - projektowanie graficzne na potrzeby internetu oraz DTP- rastrowe i wektorowe;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/bez-nazwy-1/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Jakub Bajwol CV 91%

Rossetti - projektowanie grafik na potrzeby internetu, - obsługa sklepów internetowych(prestashop), - obsługa klienta, OPIEKUN KLIENTA Open Finance - obsługa klienta, - prace biurowe, DORADCA KLIENTA Emero Group- Orange - obsługa klienta, - prace biurowe, - utrzymywanie relacji B2B/B2C, FREELANCER Praca na zlecenie - projektowanie graficzne na potrzeby internetu oraz DTP- rastrowe i wektorowe;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/04/jakub-bajwol-cv/

04/01/2018 www.pdf-archive.com

signdate 91%

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46   Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození Klienta a identifikace Smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je­li odstoupení odesláno ČSOB v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo­li k odstoupení od Smlouvy, je Klient povinen ČSOB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úrok ve výši sjednané ve Smlouvě, na kterou by ČSOB vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 90%

Wybieram pakiet serwisowy MINI Wybieram pakiet serwisowy MAXI ______________________________ Podpis Klienta ______________________________ Podpis Klienta Usługi wskazane będą dokonywane w warsztatach i/lub stacjach obsługi technicznej wskazanych przez Getinfleet z uwzględnieniem lokalizacji Klienta / Użytkownika Pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

CV 88%

OBSŁUGI KLIENTA DOŚWIADCZENIE (06.2016 – obecnie) SPECJALISTA DS.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/cv/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

Specjalista ds. sprzedazy-1 88%

Misją założonej Spółki jest kompleksowa obsługa klienta oraz reprezentowanie jego interesów przed organami celnymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/specjalista-ds-sprzedazy-1/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 88%

Anulowanie zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego nie zwalnia Klienta z płatności na rzecz SKOPOS za część zlecenia zrealizowaną do czasu otrzymania przez SKOPOS informacji o anulowaniu zamówienia.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

od alicji 88%

Orientacja na klienta O pozycji organizacji na rynku świadczy zainteresowanie jej produktami.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

Cennik junkers 2014 87%

CENNIK URZĄDZEŃ 2014 Grand Grand Prix Prix Konkursu Konkursu Laur Laur Klienta Klienta 2008 2008 ogrzewacze ogrzewacze przepływowe przepływowe wody wody ogrzewac Złoty Złoty Laur Laur Klienta Klienta 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011 2011 ogrzewacze ogrzewacze cze przepływ przepływowe przepływowe y wody wody Złoty Złoty Laur Laur Konsumenta Konsumenta 2005 2005 kotły kotły grzewcze grzewcze Srebrny Srebrny Laur Laur Klienta Klienta 2008, 2008, 2009, 2009, 2010 2010 kotły kotły grzewcze grzewcze Złoty Instalator Instalator Złoty 1999, 2000, 2000, 2003, 2003, 2004, 2004, 2006, 2006, 2008, 2008, 1999, 2009, 2011 2011 2009, Top Builder Builder 2009 2009 Top kolektory słoneczne słoneczne kolektory linii Excellence Excellence linii Ważny Ważny od od 01.02.2014 01.02.2014 Producent Producentzastrzega zastrzegasobie sobiemożliwość możliwośćzmiany zmianycen cenbez bezwcześniejszego wcześniejszegouprzedzenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/20/cennik-junkers-2014/

20/03/2014 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 87%

jeżeli wynika to z Briefu oferowania do sprzedaży i prezentowania wyznaczonych produktów Klienta oraz przedstawiania zalet tych produktów poprzez udzielenie stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących produktów i ich właściwości, otrzymanych na szkoleniu oraz w materiałach szkoleniowych i reklamowych, c.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 86%

Logistyka morska – proces planowania, realizacji i kontroli przepływów przekraczających granice państwowe przepływów produktów, a więc towarów i usług, a także z przepływem informacji z miejsc pochodzenia towaru do miejsc konsumpcji w celu spełnienia wymagań klienta.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

cennik usług IT 84%

w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł 1 obejmuje podział dysku na partycje, instalacja systemu operacyjnego, instalacja sterowników 2 pakiet Bronze + instalacja programów, pakietu biurowego, anti-virusa, aktualizacji systemowych, urządzeń peryferyjnych 3 pakiet Gold + konfiguracja i zakładanie nowych kont pocztowych, konfiguracja sieci LAN i WI-FI 4 usługa polegająca na zrobieniu i przywróceniu kopii ważnych dokumentów i programów po sformatowaniu dysku twardego (po wykonaniu usług pakietu Bronze, Gold lub Platinum) **ustalane na indywidualnie potrzeby klienta:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/cennik-us-ug-it/

29/08/2014 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 84%

(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

bledy-wrzesien 84%

14 Pac Ewelina BLP0008918510 2016-09-08 15 Pijanowska Agata 1958560 2016-09-09 Rocznik klienta 40, wprowadzony na 36 rat 16 Korytkowska Justyna 1953166 2016-09-06 Rocznik klienta 40, wprowadzony na 36 rat 17 Korytkowska Justyna BLP0008903550 2016-09-07 18 Korytkowska Justyna 19 Korytkowska Justyna 20 Pac Ewelina Towar "Mata masująca", podkategoria "Roślinki i sadzonki"

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 83%

- imię i nazwisko klienta podmiotu rynku finansowego, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada, - nazwę albo firmę podmiotu rynku finansowego, adres siedziby albo adres zamieszkania podmiotu rynku finansowego, - dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub oczekiwanego zachowania podmiotu rynku finansowego oraz oczekiwanie co do sposobu zakończenia sporu, - opis stanu faktycznego sprawy, - podpis klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli wniosek jest wnoszony w formie pisemnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

pozycjonowanie-oferta 82%

 Audyt serwisu www – analizujemy serwis pod kątem pozycjonowania, informujemy Klienta, co należy zmienić na stronie, aby przystosować ją do pozycjonowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/pozycjonowanie-oferta/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 82%

Hotel môže ubytovať len Klienta, ktorý sa riadne prihlási, to znamená, že Klient predloží pracovníkovi na recepcii Hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com