Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «klientovi»:


Total: 6 results - 0.018 seconds

signdate 100%

a) ČSOB zašle Klientovi kreditní kartu specifikovanou v části II. Smlouvy o úvěru a b) Klient kreditní kartu aktivuje způsobem specifikovaným v části II. Smlouvy o úvěru   Smluvní strany dále sjednávají, že se každá z těchto smluv posuzuje samostatně.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 99%

Zvyšná časť už zaplateného kurzovného bude klientovi vrátená;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 93%

Hotel poskytuje Klientovi Služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 80%

Při zrušení po více než 28 dnech náleží Klientovi úrok, který je vypočten dle vzorce:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 76%

Nárok na zníženie ceny nevzniká Klientovi v prípade, ak bola akciová cena za Služby zverejnená po potvrdení Zmluvy.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 62%

Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout klientovi ve zjednodušené podobě základní informace o cenách spojených s kreditními kartami MALL.cz, ČSA a BILLA .

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com