Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kliniczne»:


Total: 7 results - 0.006 seconds

TM I rok II sem 100%

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR 2016/2017 MIESIĄC DATA JĘZYK ANGIELSKI W OCHRONIE ZDROWIA JĘZYK MIGOWY 04.02 sob LUTY ZARYS FIZJOTERAPII TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU 8.00 4 05.02 ndz 11.00 6 8.00 10 4.03 sob MAJ 8.00 2 9.30 10 8.00 4 11.00 7 18.03 sob 12.15 6 8.00 6 8.00 5 12.30 6 25.03 sob 8.00 2 9.30 10 26.03 ndz 8.00 4 11.00 8 1.04 sob 8.00 2 9.30 10 2.04 ndz 12.15 2 22.04 sob 12.15 5 23.04 ndz 12.30 6 8.00 5 13.45 5 8.00 5 8.00 6 6.05 sob 12.15 7 7.05 ndz 8.00 6 8.00 5E 12.15 7 20.05 sob 8.00 2 9.30 10 21.05 ndz 8.00 2 9.30 10 8.00 2 9.30 10 10.06 sob CZERWIEC ANATOMIA TOPOGRAFICZNA 9.30 10 8.00 4 5.03 ndz KWIECIEŃ MASAŻ 11.00 6 19.02 ndz 19.03 ndz ZAGADNIENIA KLINICZNE W MASAŻU 8.00 2 18.02 sob MARZEC ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ 11.06 ndz 8.00 6 17.06 sob 12.30 5E 12.30 6E 18.06 ndz Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia - mgr Magdalena Adamek Zarys fizjoterapii - mgr Katarzyna Frohlich Teoretyczne podstawy masażu - mgr Robert Komarek Masaż - mgr Robert Komarek Anatomia z fizjologią - mgr Barbara Domańska Zagadnienia kliniczne w masażu - mgr Katarzyna Frohlich Anatomia topograficzna - mgr Urszula Ziętara Język migowy - mgr Zofia Drobny 8.00 6E 8.00 2E 9.30 10E

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/tm-i-rok-ii-sem/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 80%

Aby spe³nia³y swe zadanie kliniczne, jedne z nich zosta³y po³¹czone z immunogennym bia³kiem (szczepionki skoniugowane), do innych dodano adjuwant.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

działalność-ispe 78%

Szkolenie „Cykl życia leku – przez badania kliniczne do apteki” (zorganizowane we współpracy z firmą MSD Polska) Wykład otwarty:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/26/dzia-alno-ispe/

26/05/2015 www.pdf-archive.com

PWGO porgram (1) 78%

„ Przerzuty nowotworów układu rozrodczego do gruczołów dokrewnych - implikacje kliniczne” 13.00-13.15 Dyskusja 13.15-15.00 Przerwa obiadowa Sesja III prowadzenie:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/pwgo-porgram-1/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 75%

• Wykonania kontraktowe dla NFZ • Ponadlimitowe wykonania dla NFZ • Usługi z zakresu ochrony zdrowia zlecane poza system NFZ (komercyjne) • Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarze, pielęgniarki, konsultanci • Wolontariat • Szkolenia, współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia • Usługi reklamowe • Usługi najmu, dzierżawy • Współpraca z fundacjami • Badania kliniczne, analizy, diagnostyka • Darowizny, nieodpłatne świadczenia 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Allan, Lutz - Życie Bez Pieczywa 53%

Liczne badania epidemiologiczne i kliniczne (Framingham Hearth Study, Nurses Health Study, Nutrition Canada Study, Physicians' Health Study i wiele innych) dowiodły, że niedobór tych witamin prowadzi do podniesienia poziomu homocysteiny we krwi i zwiększenia liczby zgonów wskutek choroby wieńcowej serca.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/10/allan-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/12/2012 www.pdf-archive.com

Christian B. Allan, Wolfgang Lutz - Życie bez pieczywa 53%

Liczne badania epidemiologiczne i kliniczne (Framingham Hearth Study, Nurses Health Study, Nutrition Canada Study, Physicians' Health Study i wiele innych) dowiodły, że niedobór tych witamin prowadzi do podniesienia poziomu homocysteiny we krwi i zwiększenia liczby zgonów wskutek choroby wieńcowej serca.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/christian-b-allan-wolfgang-lutz-ycie-bez-pieczywa/

10/03/2017 www.pdf-archive.com