Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kobiety»:


Total: 60 results - 0.017 seconds

zycie i smierc calosc II wyd 100%

Na oderwaniu kobiety od ¿ycia rodzinnego, natomiast na daniu jej pewnych praw, a nawet przywilejów, dziêki którym bêdzie ona mog³a zaj¹æ ka¿de samodzielne stanowisko w ¿yciu spo³ecznym.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com

Plan gier KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZNI I KOBIETY 2012 98%

Kobiety Nazwa Zespołu Mecze Pkt Kosze m-ce w grupie (Wydział) Matematyki i Informatyki (kapitan Justyna Pacholczak) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (kapitan Joanna Wojas) Chemii (kapitan Joanna Miąsik) GRY FINAŁOWE – II FAZA NIEDZIELA - 1.04.2012 r.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/29/plan-gier-koszyk-wka-m-czyzni-i-kobiety-2012/

29/03/2012 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 2) 96%

Zbezczeszczenie Białe ładne kobiety kanibalki muszą obciągać chuja 5 razy ofierze.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/01/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-2/

01/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 95%

Kobiety:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

jelen 95%

Tak więc dla kobiety, która urodziła kilkoro dzieci, korzyścią będzie fakt, że będzie w stanie dostarczyć swemu partnerowi oraz sobie więcej satysfakcji w czasie stosunku .

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/jelen/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

2017 90%

25 zł - seniorzy, 20 zł - kobiety, juniorzy, weterani - osoby urodzone w 1957 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (1,2,3,4,5,6,7) 82%

Zbezczeszczenie Białe ładne kobiety kanibalki muszą obciągać chuja 5 razy ofierze.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/06/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-1-2-3-4-5-6-7/

06/09/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (CZ. 1,2,3,4) 80%

Zbezczeszczenie Białe ładne kobiety kanibalki muszą obciągać chuja 5 razy ofierze.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/02/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-1-2-3-4/

02/08/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 1,2,3,4,5,6) 79%

Zbezczeszczenie Białe ładne kobiety kanibalki muszą obciągać chuja 5 razy ofierze.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/11/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-1-2-3-4-5-6/

11/08/2016 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 78%

„Makijaż gotycki zazwyczaj przypomina teatralną maskę, którą nakładają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co wiąże się z androginicznym postrzeganiem przez gotów natury ludzkiej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

Walking Dead PL (Żywe trupy) 78%

Stewardessa coraz wyra´ znie poirytowana, ma ju˙ z zapuka´ c po raz kolejny kiedy drzwi si˛ e otwieraja, ˛ Tomasz wychodzi z toalety, u´ smiecha przyja´ znie i przepraszajaco ˛ do kobiety.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/walking-dead-pl-ywe-trupy/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

MJ BMX RACING WYNIKI (poprawione) 75%

Nazwisko i Imię 4.04.1999 Ziemiański Kornel 14.04.2001 Jakubas Kacper Nr 92 91 99 97 100 93 Kobiety Open Data ur.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/mj-bmx-racing-wyniki-poprawione/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

Dni%20Afryki%202016%20program 75%

<ĂƚĞĚƌĂ :ħnjLJŬſǁ ŝ <ƵůƚƵƌ ĨƌLJŬŝ ht ŝ ^ƚĂƌŽŵŝĞũƐŬŝ Žŵ <ƵůƚƵƌLJ njĂƉƌĂƐnjĂũČ ŶĂ DNI AFRYKI 2016 ŶŝŽŵ ĨƌLJŬŝ ƚŽǁĂƌnjLJƐnjLJ ǁLJƐƚĂǁĂ Pagnes – ƚŬĂŶŝŶLJ ĨƌLJŬŝ ĂĐŚŽĚŶŝĞũ ŝ _ƌŽĚŬŽǁĞũ ǁ ƵĚLJƚŽƌŝƵŵ DĂdžŝŵƵŵ ht ǁ ĚŶŝĂĐŚ ϭϲ-ϯϭ ŵĂũĂ tLJŬųĂĚLJ ǁ <ĂƚĞĚƌnjĞ :ħnjLJŬſǁ ŝ <ƵůƚƵƌ ĨƌLJŬŝ͕ tLJĚnjŝĂų KƌŝĞŶƚĂůŝƐƚLJĐnjŶLJ͕ Ɛ͘ ϮϬϴ <ĂŵƉƵƐ ĞŶƚƌĂůŶLJ͕ <ƌĂŬŽǁƐŬŝĞ WƌnjĞĚŵŝĞƑĐŝĞ ϮϲͬϮϴ ϵ͘Ϭϱ Ő͘ ϭϯ͘ϬϬ-ϭϰ͘ϯϬ tƐƉſųĐnjĞƐŶĂ ƌnjĞǍďĂ ^ĞŶĞŐĂůƵ͗ KƵƐŵĂŶĞ ^Žǁ – Ěƌ ǁĂ <ĂůŝŶŽǁƐŬĂ ϭϭ͘Ϭϱ Ő͘ ϭϭ͘ϭϬ–ϭϮ͘ϱϬ ŵŝĂŶLJ ũħnjLJŬŽǁĞ ŶĂ ƚůĞ ƉƌŽĐĞƐſǁ ƵƌďĂŶŝnjĂĐLJũŶLJĐŚ ǁ ĨƌLJĐĞ – ƉƌŽĨ͘ EŝŶĂ WĂǁůĂŬ ϭϮ͘Ϭϱ Ő͘ ϭϯ͗ϬϬ-ϭϰ͘ϯϬ /ƐůĂŵ ǁ ƌLJƚƌĞŝ – Ěƌ DĂƌĐŝŶ <ƌĂǁĐnjƵŬ Ϯ͘Ϭϲ Ő͘ ϭϯ͗ϬϬ–ϭϰ͘ϯϬ ,ĂƌĞƌ – ƑǁŝħƚĞ ŵŝĂƐƚŽ ĞƚŝŽƉƐŬŝĞŐŽ ŝƐůĂŵƵ – Ěƌ DĂƌĐŝŶ <ƌĂǁĐnjƵŬ tLJĚĂƌnjĞŶŝĂ ǁ ^ƚĂƌŽŵŝĞũƐŬŝŵ ŽŵƵ <ƵůƚƵƌLJ͕ ZLJŶĞŬ ^ƚĂƌĞŐŽ DŝĂƐƚĂ Ϯ ϵ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Ousmane Sembène – ǁĂ <ĂůŝŶŽǁƐŬĂ ϭϬ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnj ĨŝůŵŽǁLJ ϭϮ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJ ŬƵůƚƵƌŽǁŽ–ũħnjLJŬŽǁĞ ϭϲ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Spray for change – ƐƚƌĞĞƚ Ăƌƚ ǁ <ĞŶŝŝ – ǁĞƌŶŝƐĂǏ ǁLJƐƚĂǁLJ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐnjŶĞũ ŝ ƐƉŽƚŬĂŶŝĞ ƉŽƑǁŝħĐŽŶĞ ĂƌƚLJƐƚŽŵ ŐƌĂĨĨŝƚŝ ǁ EĂŝƌŽďŝ͘ tLJƐƚĂǁĂ ĚŽ ϯϭ͘Ϭϱ͘ ϭϳ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnj ĨŝůŵŽǁLJ Ϯϭ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϱ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJ ƉŝĞƑŶŝ – ŶĚLJ ĂŵĂƌĂ ϱ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϱ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJ ƚĂŷĐĂ – ŶĚLJ Ăŵara Ϯϯ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Suahilijski heros i poeta Fumo Liongo – /ǁŽŶĂ <ƌĂƐŬĂ-^njůĞŶŬ Ϯϰ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Klasyki AfryKamery – ƉŽŬĂnj ĨŝůŵŽǁLJ ϯϬ͘Ϭϱ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – tĂƌƐnjƚĂƚLJ ŬƵůƚƵƌŽǁŽ-ũħnjLJŬŽǁĞ ϱ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϰ͘ϬϬ – Warsztaty kulinarne ϲ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – tƐƉſųĐnjĞƐŶĂ ƌnjĞǍďĂ ^ĞŶĞŐĂůƵ͗ KƵƐŵĂŶĞ ^Žǁ – ǁĂ <ĂůŝŶŽǁƐŬĂ ϭϬ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – tŝĞĐnjſƌ ƉŽĞnjũŝ ĂĨƌLJŬĂŷƐŬŝĞũ ϭϭ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϮ͘ϬϬ – ĨƌLJŬĂ ǁLJnjŶĂĐnjĂ ƚƌĞŶĚLJ ŝŶŶŽǁĂĐũŽŵ – ǁĂƌƐnjƚĂƚLJ ŝ ƌnjĞǍďĂ ƌĞĐLJŬůŝŶŐŽǁĂ ϭϯ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – Kobiety Afryki͗ Laurence Gavron, Siti Binti Saad, Penina Muhando, Diane Magesa ϭϲ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – <ĂƌLJŬĂƚƵƌLJ ĂĨƌLJŬĂŷƐŬŝĞ ϮϬ͘Ϭϲ͘ Ő͘ ϭϵ͘ϬϬ – WƌŽŵŽĐũĂ ŬŽŵŝŬƐƵ DŝƚLJ ŝ ƉŽƐƚĂĐŝ ĨƌLJŬŝ ǁ ŬŽŵŝŬƐŝĞ t^d%W tK>Ez

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/dni-20afryki-202016-20program/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

PORTFOLIO CV Aleksandra Hachuła 75%

projektowanie graficzne z grafiką cyfrową JĘZYKI INFORMACJE rok urodzenia 1988 miejscowość Mysłowice stan cywilny panna loading loading loading Angielski Włoski Śląski UMIEJĘTNOŚCI Photoshop Flash Dreamweaver Illustrator InDesign Corel Draw UWIELBIAM WYSTAWY INDYWIDUALNE 2017 Kobiety mojego życia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 2016 Aleksadra Hachuła, Gliwice, Miejska Biblioteka Publiczna.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/portfolio-cv-aleksandra-hachu-a/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

KATALOG ADIDAS 2019 75%

FOOTBALL TEAMWEAR 2019 “ W H E N P L AY E R S P U T O N T H E I R C L U B S H I R T, T H E Y H AV E T H E C O N F I D E N C E A N D P R I D E I N T H E I R C O L L E C T I V E C R E AT I V I T Y TO ANSWER ANY CHALLENGE IN THE SEASON AHEAD.” © 2018 adidas AG CYKL ŻYCIA JERSEYS CONDIVO 18 TIRO 19 2019 CAMPEON 19 2020 STRIPED 19 2020 REGISTA 18 TABELA 18 2022 2019 SQUADRA 17 2021 ENTRADA 18 2020 ESTRO 19 2022 ADI PRO 19 GK ASSITA 17 GK 2023 2019 REFEREE 2020 2021 SZORTY CONDIVO 18 TASTIGO 19 2019 REGISTA 18 SQUADRA 17 2020 2019 PARMA 16 2020 TIERRO 13 GK 2022 2020 TRAINING CONDIVO 18 TIRO 19 2019 REGISTA 18 2020 CORE 18 2020 TEAM 19 2021 2021 4 SPRZĘT / AKCESORIA TIRO TEAM 2020 2020 SPIS TREŚCI INTRO SĘDZIA 56 CYKL ŻYCIA 4 SZORTY 58 TECHNOLOGIE / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 6 GETRY 66 TEAMWEAR LINE-UP 2019 8 ADIDAS LOCKER ROOM 10 MATCHWEAR TRAININGWEAR CONDIVO 18 70 TIRO 19 86 CONDIVO 18 12 REGISTA 18 102 TIRO 19 16 CORE 18 110 CAMPEON 19 20 STRIPED 19 24 KOBIETY 126 REGISTA 18 28 TEAM 19 144 TABELA 18 32 SPRZĘT / AKCESORIA 156 SQUADRA 17 36 PIŁKI 162 ENTRADA 18 40 TABELA ROZMIARÓW 166 ESTRO 19 44 ALPHASKIN 48 ADI PRO 19 GOALKEEPER 50 WSZYSTKIE CENY ZAWARTE W TYM KATALOGU SĄ JEDYNIE CENAMI DETALICZNYMI REKOMENDOWANYMI PRZEZ ADIDAS.

https://www.pdf-archive.com/2019/02/06/katalogadidas2019/

06/02/2019 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 75%

Kobiety (wszystkie są prawniczkami) postanawiają, że opiekę nad dziećmi scedują na mężów (wszyscy są ekonomistami), bo oni w ciągu roku mało pomagają, a one będą chodzić do SPA, na dancingi i oglądać różne atrakcje.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Ulotka 74%

- kobiety i - osoby powyżej 50 roku życia W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

Dzień-kobiet 72%

Wymień jak najwięcej kobiecych imion. Kobiety:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/08/dzie-kobiet/

08/03/2017 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 72%

Ten ostatni efekt zbadany u kobiet okazuje się jednak tylko pośrednio związany z czynnikami biologicznymi, ponieważ bezpośrednio wiąże się z czynnikami społeczno-ekonomicznymi (kobiety wysokie charakteryzują się lepszym wykształceniem i dochodami aniżeli średnio wysokie, a te – niż niskie).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu 71%

Uświadomił sobie, że nie jest stworzony do życia u boku jakiejś kobiety i że może być w pełni sobą tylko jako kawaler.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/milan-kundera-niezno-na-lekko-bytu/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 67%

przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych kobiety, itp.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Sport do wyboru 2017- 2018 sem letni 66%

ROLKARSTWO 12 miejsc K – kobiety M - mężczyźni Poniedziałek 17:00 - 18:30 Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 28.02.2018 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/28/sport-do-wyboru-2017-2018-sem-letni/

28/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 66%

W drużynach mogą występować kobiety.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

Wielki Gatsby F.S.Fitzgerald 66%

Za pięknem kobiety kryje się drapieżny materializm, zło, któremu bohater nie potrafi się oprzeć.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/26/wielki-gatsby-f-s-fitzgerald/

26/02/2014 www.pdf-archive.com

info2 65%

Szacunkowe dane epidemiologiczne HIV/AIDS na świecie (2008 rok) Liczba osób żyjących z HIV 33,4 mln (31, – 35,8) Dorośli 31,3 mln (29,2 – 33,7) Kobiety 15,7 mln (14,2 – 17,2) Dzieci (<

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com