Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «koeficient»:


Total: 2 results - 0.002 seconds

640X480VGA 100%

Tahák 338-0301/02 – Mechanika tekutin (MeTek) Koeficient (součinitel) stlačitelnosti δ MPa01 Bernoulliho rovnice 1 ∙ 2 101 325 Pa Hydrodynamika 2∙ 3600 ∙ m/s Reynoldsovo číslo !

https://www.pdf-archive.com/2017/01/26/640x480vga/

26/01/2017 www.pdf-archive.com

mat1 93%

6.2) má tvar y = kx + q, k, q ∈ R (6.1) Koeficient k se nazývá směrnice přímky.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/mat1/

21/11/2016 www.pdf-archive.com