Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 07:19 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kohes»:


Total: 6 results - 0.033 seconds

1359536594-vendim Astrit Frakulla gjykata apelit - Copy 100%

per nje periudhe kohe prej 18 muajsh , me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryej veper tjeter penale, si dhe te mbaje kontakte me Sherbimin e Proves.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/1359536594-vendim-astrit-frakulla-gjykata-apelit-copy/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Libri-Kohet e namazit-Botimi i dyte 68%

Kjo është nga ana teorike ndërsa në realitet mund të them – tani që kanë kaluar më shumë se dy vjet nga përhapja e kësaj çështjeje – se nuk ndodhi asgjë e keqe me përhapjen e kësaj të vërtete përkundrazi njerëzit e kuptuan të vërtetën në këtë çështje dhe shpëtuan namazin e tyre duke zbatuar një nga kushtet më të rëndësishme të tij që është hyrja e kohës.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/libri-kohet-e-namazit-botimi-i-dyte/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

raca shqiptare 46%

raca shqiptare Materiali është marrë nga;

https://www.pdf-archive.com/2020/06/27/raca-shqiptare/

27/06/2020 www.pdf-archive.com