Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kojoj»:


Total: 43 results - 0.021 seconds

Izvještaj 5 koalicija o primjeni UN Konvencije u BiH 100%

U raspravi o stanju ljudskih prava u nekoj zemlji učestvuje država o kojoj se raspravlja i koja podnosi svoj izvještaj, zatim UN agencije koje podnose svoj izvještaj i nevladine organizacije koje takođe mogu podnijeti svoj izvještaj o stanju ljudskih prava u zemlji koja je predmet pregleda.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/15/izvje-taj-5-koalicija-o-primjeni-un-konvencije-u-bih/

15/05/2014 www.pdf-archive.com

FILMOTEKA 94%

NIM - Igra u kojoj uvijek možete pobijediti Jedan ste od onih ljudi koji vole igrati, a ne vole gubiti?

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/filmoteka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

26.06.2009 90%

(Srna) Mnogi od novinara koji su govorili jezikom mr`nje danas na va`nim mjestima Primarni cilj bezbjednost djece BA NJA LU KA - Bez bje dna zajednica je ona u kojoj bezbjednost djece podrazumi je va omo gu }en pris tup zdra voj hra ni, spre ~a va nje povreda, bezbjednost u saobra }a ju, ade kva tnu zdrav stve nu za {ti tu i za {ti tu od svih oblika nasilja, ocijenila je Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

RainWorld 86%

test Rain World pc ps4 MAČKOPUŽ U SVETU KOJI NE OPRAŠTA RAIN WORLD JE POSTAPOKALIPTIČNA PLATFORMSKA IGRA S ELEMENTIMA SURVIVALIZMA U KOJOJ VODITE ŽIVULJKU – KOMBINACIJU PUŽA I MAČKE ” Ja igrač sam na tankoj žici, bejbeaaah!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/12/rainworld/

12/04/2017 www.pdf-archive.com

Istinaoistini 84%

video sam samo svoje sugrađane, ljude iz različitih partija (pa i iz ove kojoj pripada predsednik čiji kabinet opisuje istinu), sa istim problemima i istom namerom:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/27/istinaoistini/

27/03/2017 www.pdf-archive.com

oop.uvod 81%

• String ime, ime autora • String prezime, prezime autora • int godinaRodjenja, godina u kojoj je autor rodjen Konstruktor za klasu je oblika:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/oop-uvod/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

Zaplet Afisa FIN 79%

U godini u kojoj slavimo 10.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/zaplet-afisa-fin/

04/10/2016 www.pdf-archive.com

Budite dio TEDx iskustva 79%

Na TEDx sceni u Sarajevu će se predstaviti ljudi sa različitim životnim pričama koji su, uprkos životnim preprekama i osporavanjima okoline, istrajali u ostvarivanju svojih ciljeva i snova, ljudi koji su svojim djelima promijenili i pokrenuli na bolje sredinu u kojoj žive i rade.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/11/budite-dio-tedx-iskustva/

11/10/2016 www.pdf-archive.com

Kafana ER(1) 79%

Stolovi se jedinstveno identifikuju prema rednom broju stola (RDBRSTO), a postoje podaci o broju stolica (BRSTOLICA) kao i o zoni u kojoj se nalazi.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

26.07.2011 75%

Misu u crkvi svetog Petra i Pavla, na kojoj je bilo nekoliko stotina Vijence polo`ila Dunja Jevak, generalni konzul Hrvatske u Banjaluci biv{ih mje{tana Bri{eva i ~lanova rodbine ubijenih, predvodio je biskup banjalu~ki Franjo Komarica sa sve{tenstvom lokalne `upe.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 75%

Uz modnu rcvi.ju na kojoj je sudjelovala i Miss HrvatskeAlcksandra Grdii sveaanoje otvorcna robna kuaa Trgotekstil.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Manual Astra 2011 sr 74%

Uvek se morate pridržavati zakonskih propisa i regulativa zemlje u kojoj se nalazite.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/10/manual-astra-2011-sr/

10/12/2014 www.pdf-archive.com

Gero monografija 280909 72%

Njegov crtež započinje realističkom podlogom kao temeljnom konstrukcijom na kojoj on polako gradi plastiku svoje karikature kao da je presvlači milijunima tankih niti.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/gero-monografija-280909/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 72%

Oni su prije pet godina podigli i ku}u u kojoj sada `ivimo, i to za samo 17 dana.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Katalog Lino 72%

Podešavanjem visine na kojoj postavljate prsten i određivanjem promjera dizni kontrolirate količinu hladne vodene pare i intenzitet hlađenja.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/13/katalog-lino/

13/07/2011 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 70%

Naslov koji smo smislili za taj dio programa – Sjedinjene Države Levanta – sugerira da živimo u doba krize u kojoj su politike najmoćnijih država postale jednako tako promašene i besmislene kao što su to višedesetljetna tragična zbivanja na Bliskome Istoku.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

plur 7 8 70%

Bilo gdje, u bilo kojoj subkulturi ili mainstreamu prisutna je glazba i ta i takva glazba znaèi nešto ljudima – u najmanju ruku je party?

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Adatlap 1 (MKR) 69%

Milankovic Mihailo X _____________________________________________________________ névre címezve grad gde zivite Szerbia ___________________________ település, megye, ___________________________ ország ulica u kojoj zivite ______________________________ utca házszám, emelet, ajtó __________________irányítószám alá kérem postázni.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/20/adatlap-1-mkr/

20/12/2016 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 68%

Ovo je osnova dini islama, a razilaženje između nas i njih, kao što vidiš, se tiče osnove la ilahe illallah, kojoj se suprotstavljaju već godinama, i ratuju protiv sljedbenika istine.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

3523nap05 68%

Teritorije u polupre~niku od 50 kilometara od granice zara`enog podru~ja, na kojoj nije sprovo|ena vakcinacija, progla{ene su ugro`enim.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 67%

Zna se za sve biljke u kojoj fazi rasta i u kojim vremenskim uvjetima je moguća pojava bolesti, te kojim preparatima treba djelovati.Treba samo pažljivo slušati savjete agronoma u poljoprivrednoj ljekarni (ovo ljekarni bi trebalo značiti da se tu nalaze lijekovi, iako su sva pakiranja označena znakovima otrova i razlikuju se međusobno samo po kategoriji otrovnosti) i čitati upute koje dobijete uz preparat, paziti na karencu ( vrijeme od početka tretmana – prskanja , pa do vremena kada plod te biljke prestaje biti otrovan za čovjeka) i rok upotrebe.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com

UPITNIK EMOCIONALNE SVESNOSTI 63%

U takmičarskoj situaciji u kojoj pobeñujem ili sam očigledno superioran, osećam se loše zbog druge osobe.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/upitnik-emocionalne-svesnosti/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

Audio osnovni nemacki, lektura 62%

Nakon svake rečenice data je pauza u kojoj imate dovoljno vremena da ponovite ono što ste upravo čuli.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/01/audio-osnovni-nemacki-lektura/

01/08/2013 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 62%

Svako ima obveze prema zajednici u kojoj je jedino moguć neovisan i potpun razvoj njegove ličnosti…» Centar za obrazovanje odraslih održava dugogodišnju praksu partnerstva i saradnje sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalnim Ministarstvom obrazovanja nauke, kulture i sporta, Zavodima za zapošljavanje, obrazovnim institucijama, Pedagoškim zavodom, preduzećima, organizacijama, udruženjima koji potenciraju obrazovne potrebe tržišta rada i savremene tendencije u obrazovanju odraslih.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Kosarka 11.9 61%

Za igru FAZA ELIMINACIJE, tipuje se u kojoj fazi prvenstva će biti eliminisana reprezentacija(na primer:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/kosarka-11-9/

11/09/2015 www.pdf-archive.com