Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 05:08 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kolei»:


Total: 50 results - 0.068 seconds

Woolhope Herald 1 maja 100%

Zażarta dyskusja na temat kolei     Dzisiaj późnym popołudniem odbyło się spotkanie na przedstawiciel Symbiotyczna Metropolia, która ma przechodzić obok zaproponowane temat budowy kolei żelaznej na trasie Jama – naszego miasta.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-1-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 82%

2 40 = 110 Nacisnąć po kolei klawisze (przecinków nie wprowadzamy):

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Poradnik początkującego pasjonata wnętrz 81%

Trzecia z kolei obrazuje zasady ergonomii w każdym pomieszczeniu w Twoim domu, dzięki czemu już nigdy nie będziesz narzekać na brak funkcjonalności.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/poradnik-pocz-tkuj-cego-pasjonata-wn-trz/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 80%

Z kolei, podczas gdy niektóre z dopłat mają za zadanie pomóc narażonym grupom w społeczeństwie, najbardziej sprzyjają klasom średnim i bogatym.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

PORTFOLIO CV Aleksandra Hachuła 74%

2015 Pierwsza Nagroda w konkursie na logo MOSIR Imielin 2013 Wyróżnienie Honorowe w Konkursie na ekslibris dedykowany Polskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Kolei.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/portfolio-cv-aleksandra-hachu-a/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 68%

poprzedzającej jej zamknięcie pełnomocnik powodów poparł powództwo, z kolei pełnomocnik strony pozwanej nie stawił się na powyższym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo powiadomiony.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

zegary 67%

Napis Veglia Borletti od tyłu przed operacją ten sam napis po operacji, i tak wszystkie po kolei znaki powinno wam to zając jakieś 2h

https://www.pdf-archive.com/2013/09/03/zegary/

03/09/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN E 67%

Po wpisie do listy startowej każdy zgłoszony zawodnik posiada swój temat w którym po kolei pod czas swoich 3 prób przejechania rajdu zamieszcza następujące informacje:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/07/regulamin-e/

07/12/2017 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 64%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 63%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

Sekcja Duszy 1 2 63%

Przyzwyczaił się do sławy, znajomym zwykł mawiać 1 "Jestem mistrzem w byciu mistrzem", co z kolei uwieńczane było falą przyjaznego śmiechu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/07/sekcja-duszy-1-2/

07/06/2015 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 63%

Z kolei gdy pracownik przepracuje 2 miesiące przysługuje mu 3,33 dnia udzielamy mu 3 dni urlopu, ale już po przepracowaniu 3 miesięcy urlop wyniesie 5 dni i pracownik będzie mógł „odzyskać” zaległą końcówkę urlopu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 2 maja 60%

W O O L HO P E HE R A L D podpisania kontraktu na finansowanie Kolei Żelaznej twórców w składzie pomysłodawczyni Pani Azilii Giocos oraz szanowni przedstawiciele Współurodzonych w Węglu, Żelazie i Miedzi, w tym Pani inżynier Nebele Współurodzoną w Miedzi.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-2-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

Gdy Anioł okazuje się Upiorem 59%

Stanowi adaptację spektaklu, który z kolei jest adaptacją książki… Łatwo odgadnąć, że takie przenoszenie fabuły z jednego dzieła do drugiego przypomina nieco zabawę w głuchy telefon.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gdy-anio-okazuje-si-upiorem/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Hehs 59%

Był tam, podchodząc po kolei do każdego.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/14/hehs/

14/07/2013 www.pdf-archive.com

Hehs 59%

Był tam, podchodząc po kolei do każdego.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/hehs/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Instrukcja 59%

ZAK£ÓCENIA Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

Gazetka #6 59%

Po kolei, co sądzisz o tych osobach, jakie są, jaki mają charakter według Ciebie, kto jaki jest kreatywny, czy dobrze wykonują swoją prace?

https://www.pdf-archive.com/2014/11/23/gazetka-6/

23/11/2014 www.pdf-archive.com

Fiodor Dostojewski - Bracia Karamazow 56%

CZĘŚĆ PIERWSZA KSIĘGA PIERWSZA DZIEJE PEWNEJ RODZINKI I FIODOR PAWŁOWICZ KARAMAZOW Aleksy Fiodorowicz Karamazow był trzecim z kolei synem ziemianina z naszego powiatu, Fiodora Pawłowicza Karamazowa, którego tragiczny i niewyjaśniony zgon był w swoim czasie, czyli dokładnie trzynaście lat temu, szeroko omawiany (i dziś jeszcze wspomina się u nas o tym);

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/fiodor-dostojewski-bracia-karamazow/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 55%

Od momentu zaciągnięcia przez powoda wraz z małżonką kredytu mieszkaniowego postępowało stopniowo osłabienie złotówki w stosunku do franka szwajcarskiego i w konsekwencji wzrost kursu franka szwajcarskiego, co z kolei przekładało się na wzrost całkowitych kosztów kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

a 55%

Siłą woli kierowałem ciało ku podtrzymaniu podstawowych funkcji i wyłączałem po kolei bodźce i emocje.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/21/a/

20/04/2013 www.pdf-archive.com

brd 54%

Potwierdzzeniem j z kolei niewielka n liczzba zdarze drogod tej tezy jest wych z udzia%em rowerzystów w miiesi"cach zimoowych (w lutym 2,0% w styczzniu i w grudnniu 4,1% - rys.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

Destinysnajperki (1) 54%

Aim Assist rodzaje i ich działanie    Biorąc pod uwagę budowę i działanie pada, w konsolach musiał zostać zaimplementowany  aim assist. Na AA składają się:    Auto Aim ­ mechanizm utrzymujący muszkę na celu. Bardzo dużo osób mówi, że przez ten  mechanizm gra im się gorzej, ale w większości przypadków jest on niezwykle pomocny. Po  wcześniejszym nacelowaniu na głowę, konsola delikatnie skoryguje ruch pada tak, aby  muszka cały czas celowała w głowę.    Bullet magnetism ­ Określa jak bardzo gra wybacza Ci jeśli nie trafisz. Myślę że niejako  można to porównać do zwiększonego hitboxa tak jak ma to miejsce w przypadku  goldenguna.    Reticle slow­down ­ powoduje spowolnienie ruchu celownika po tym jak znajduje się na  wrogu.    W tym momencie warto wspomnieć o tym, że różne bronie mają różną wartość AA ­ dzięki  czemu niektórymi snajperkami po prostu strzela się celniej niż innymi. Łatwiej nimi  nakierować muszkę na przeciwnika, łatwiej ją na nim utrzymać i łatwiej go trafić.     Na myszce i klawiaturze rzecz ma się zupełnie inaczej. Myszka to urządzenie wskazujące  pozycję kursora (celownika), a pad to urządzenie wskazujące jego prędkość. Takie  rozwiązanie jest dużo bardziej niedokładne, co z kolei było przyczyną powstawania  mechanizmów AA, i skill w używaniu snajperek nie polega wyłącznie na idealnym celowaniu  prosto w głowę bez AA ­ bo to byłoby dużo trudniejsze, niż robienie tego samego za pomocą  myszki i klawiatury. Dlatego samo celowanie ze snajperek na konsolach musiało dostać  “wspomagacz” w postaci AA. I niech was nikt nie zwodzi że AA jest dla tych którzy nie  potrafią grać ­ bo słyszałem już takie opinie. Odpowiednie wspomaganie się i  wykorzystywanie zalet AA to nie jest wcale prosta sztuka, dla ludzi bez skilla.    4.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/16/destinysnajperki-1/

16/12/2015 www.pdf-archive.com

YouTube Society PL - Piotr Szymczak 54%

Może to być traktowane jako ograniczenie, którego z kolei na YouTube nie ma.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/21/youtube-society-pl-piotr-szymczak/

20/09/2017 www.pdf-archive.com