Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kolejno»:


Total: 31 results - 0.023 seconds

banici 100%

Puszczamy kolejno msw oraz po 5-10 sekundach vargusa na obozy 16 oraz 17.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/17/banici/

17/10/2017 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 97%

Kolejno od góry: ... Kolejno od góry:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

cw1 dioda 95%

Kolejność postępowania: ... Następnie klikamy kolejno:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

Lista10ABC 84%

po podaniu atomu 'grudzien', producent powinien wygenerować kolejno atomy g,r,u,d,z,i,e,n.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista10abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

drugi list pdf 84%

Nic więcej nie wiem, ale odpowiadając kolejno na pańskie pytania:

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/drugi-list-pdf/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

gowno (1) 84%

Wstęp -Definicja utopii i antyutopii -Podział RozwinięcieŚ kolejno ć prezentowanych argumentów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/gowno-1/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Instrukcja Fototapeta Papierowa 84%

Kleimy zawsze od lewej strony, zachowując kolejność elementów.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/instrukcja-fototapeta-papierowa/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Zasady gry 28.10.2014 80%

Gramy w kamień, papier, nożyce kolejno o wybór, lotkę oraz stronę.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-gry-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

2017 76%

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ustalana będzie na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 73%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin II edycji Międzyszkolnej Olimpiady Korzeń Mandragory 71%

Po zakończeniu etapu, głosy zostaną ujawnione, przy czym zamiast nazwisk jurorów pojawią się kolejno nazwy JUROR1, JUROR2 itd.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/11/regulamin-ii-edycji-mi-dzyszkolnej-olimpiady-korze-mandragory/

11/08/2012 www.pdf-archive.com

Instalacja Windows w trybie UEFI 71%

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO - Gdy z le ej stro y yś ietli się apis DISKPART>, wpisz kolejno polecenia:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/instalacja-windows-w-trybie-uefi/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

lab2 71%

Plik inlab02.txt zawiera w pierwszej linii kolejno liczbę elementów do wylosowania X, a następnie wartości pięciu kluczy k1, k2, k3, k4, k5.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/24/lab2/

24/11/2017 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 70%

0 (parametry rozkładu) oznaczają fΓ (x;∈,α , λ) = kolejno:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

Mięsny ludzik 66%

Dzieci nieco ucichły i zgodnie wchodziły kolejno.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/mi-sny-ludzik/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

Boska Komedia 65%

Ich alegoriami są kolejno pojawiające zwierzęta, uniemożliwiające dalszą drogę ku szczytowi góry (czyli ku Bogu).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/22/boska-komedia/

22/03/2017 www.pdf-archive.com

Arkusz OPOP-100-1904 (1) 64%

Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 21 stronach są wydrukowane 22 zadania.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/29/arkuszopop-100-1904-1/

29/03/2020 www.pdf-archive.com

KALP 63%

O miejscu w tabeli decydują kolejno:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 62%

W przypadku, gdy dodatkowa tabela nie daje rezultatu, o miejscu w tabeli decyduje kolejno:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 62%

pętla FOR ma iterator lokalny, przyjmujący wartości od wartości stojącej po FROM do wartości stojącej po TO kolejno w odstępie +1 (jeśli nie ma słowa DOWN) lub w odstępie -1 jeśli użyto słowa DOWN;

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 59%

pętla FOR ma iterator lokalny, przyjmujący wartości od wartości stojącej po FROM do wartości stojącej po TO kolejno w odstępie +1 lub w odstępie -1 jeśli użyto słowa DOWNTO;

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 58%

Ustawiane kolejno Ŝetony muszą wzajemnie do siebie pasować tzn.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Browar Konin 57%

Po wojnie browary nadające się do produkcji przejmował kolejno Skarb Państwa i przekazywał w zarząd powołanemu przez Ministerstwo Aprowizacji i Handlu-Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Fermentacyjnego (w tym też roku ustanowiono przymusowy zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem Browar Konin).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

karta 57%

zagruntuj kolejno: etap 1:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/karta/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 57%

może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com