Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komarek»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

TM I rok II sem 100%

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR 2016/2017 MIESIĄC DATA JĘZYK ANGIELSKI W OCHRONIE ZDROWIA JĘZYK MIGOWY 04.02 sob LUTY ZARYS FIZJOTERAPII TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU 8.00 4 05.02 ndz 11.00 6 8.00 10 4.03 sob MAJ 8.00 2 9.30 10 8.00 4 11.00 7 18.03 sob 12.15 6 8.00 6 8.00 5 12.30 6 25.03 sob 8.00 2 9.30 10 26.03 ndz 8.00 4 11.00 8 1.04 sob 8.00 2 9.30 10 2.04 ndz 12.15 2 22.04 sob 12.15 5 23.04 ndz 12.30 6 8.00 5 13.45 5 8.00 5 8.00 6 6.05 sob 12.15 7 7.05 ndz 8.00 6 8.00 5E 12.15 7 20.05 sob 8.00 2 9.30 10 21.05 ndz 8.00 2 9.30 10 8.00 2 9.30 10 10.06 sob CZERWIEC ANATOMIA TOPOGRAFICZNA 9.30 10 8.00 4 5.03 ndz KWIECIEŃ MASAŻ 11.00 6 19.02 ndz 19.03 ndz ZAGADNIENIA KLINICZNE W MASAŻU 8.00 2 18.02 sob MARZEC ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ 11.06 ndz 8.00 6 17.06 sob 12.30 5E 12.30 6E 18.06 ndz Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia - mgr Magdalena Adamek Zarys fizjoterapii - mgr Katarzyna Frohlich Teoretyczne podstawy masażu - mgr Robert Komarek Masaż - mgr Robert Komarek Anatomia z fizjologią - mgr Barbara Domańska Zagadnienia kliniczne w masażu - mgr Katarzyna Frohlich Anatomia topograficzna - mgr Urszula Ziętara Język migowy - mgr Zofia Drobny 8.00 6E 8.00 2E 9.30 10E

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/tm-i-rok-ii-sem/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Koledowanie 64%

Góralka - Kornelia Dziś łopłatkiem się łamiemy, Radość błyscy w nasym łoku Kto wie Drodzy cy będziemy, Znów się łomać w przysłym roku Góralka – Martyna Mietła Na scynści na zdrowi, Na te Boże Świenta Coby się chowały, Chłopcy i dziewcenta Coby się wom darzyło i mnożyło, W łoborze kómorze Dej to Panie Boże Coby Wom krety łogródka nie zryły Góralka – Karolina Hudziec Coby Wom się beboki, Po nocach nie śniły Coby Wom tranzystory grały, Pięknie jak organista w kościele Coby Wom prondu nie ciongły za wiele Coby Wom Komarek, Chodził jako zegarek Góralka – Paulina Wandzel Ej cobyście tez rowery, Zamienili na helikoptery Coby Wos do ksiengi Guinnessa wpisali Cobyście nie ino w dowodzie figurowali Góralka - Majka Coby młode pary scynśliwie śluby brały Coby Wom dziecyska nigdy na Mszach nie płakały Żebyście mieli dużo pieniędzy I nie zaznali nędzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/27/koledowanie/

27/12/2017 www.pdf-archive.com