Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komarica»:


Total: 5 results - 0.011 seconds

26.07.2011 100%

Misu u crkvi svetog Petra i Pavla, na kojoj je bilo nekoliko stotina Vijence polo`ila Dunja Jevak, generalni konzul Hrvatske u Banjaluci biv{ih mje{tana Bri{eva i ~lanova rodbine ubijenih, predvodio je biskup banjalu~ki Franjo Komarica sa sve{tenstvom lokalne `upe.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 84%

KOVA^EVI] Biskup banjolu~ki Franjo Komarica slu`io misu zadu{nicu FOTO NN PRIJEDOR - U selu Bri{evo pored Prijedora ju~e je obilje`ena 14.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 82%

godine u napadu na ljubijsko selo Bri{evo ubijeno 87 mje{tana, me|u kojima i veliki broj `ena i djece Misu zadu{nicu predvodio biskup Komarica Z.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.06.2009 80%

KOVA^EVI] PRIJEDOR - Povodom obnove i posve}enja katoli~ke crkve svetih apostola Petra i Pavla u selu Bri{evo kod Prijedora ju~e je odr`ana sve~ana misa koju je uz lokalno sve{tenstvo slu`io banjalu~ki biskup Franjo Komarica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ČLANAK 39%

Ciljevi zlo~ina Na jednoj od ranijih misa zadu{nica u ovoj crkvi, banjalu~ki biskup Komarica je rekao da su dobro poznata imena odgovornih za zlo~in u Bri{evu:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com