Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komisj»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 100%

Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor w drodze decyzji na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu wniosku przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni, zwaną dalej „komisją”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com