Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komisja»:


Total: 70 results - 0.053 seconds

Unifikacja PZPN 2013 100%

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce 2 komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Zbigniew Boniek Słowem Prezesa Z myślą o podniesieniu poziomu polskiej piłki, nowy Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczął pracę od Reformy Reprezentacji Młodzieżowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

automobilklub kaliski-kalendarz 2017 97%

Jedź Bezpiecznie BRD Motocykle 70 moto 603 746 012 - Marek 4 5 Maj 13.05 Otwarcie Sezonu YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 6 Maj 18.05 Klasyki Nocą YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 7 Czerwiec * Ekspozycja - Pojazdy Wczoraj i Dziś Pojazdy Zabytkowe Bez limitu 502 032 060 - Paweł 8 Czerwiec 01.06 Klasyki Nocą YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 9 Czerwiec 15.06 Klasyki Nocą 10 Czerwiec 29.06 Klasyki Nocą YOUNGTIMER Bez limitu 11 Lipiec 13.07 Klasyki Nocą YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 12 Lipiec 27.07 Klasyki Nocą YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin 13 Sierpień 10.08 Klasyki Nocą 14 Sierpień 24.08 15 Sierpień 26.08 16 Wrzesień 07.09 17 Wrzesień 16.09 18 Wrzesień 21.09 19 Październik 7.10 YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin Bursztynowa Parada YOUNGTIMER Turystyczna 35 załóg 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin YOUNGTIMER Bez limitu 883 933 502 - Kamil 602 463 874 - Robert 502 307 228 - Marcin Komisja Sport.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/automobilklub-kaliski-kalendarz-2017/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 91%

Spośród nadesłanych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe niezależna komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Niezależna Komisja Konkursowa) ustali osoby uprawnione do nagrody spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 91%

KOMISJA WYBORCZA 1.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzi troje wybranych przez opiekuna członków urzędującego Samorządu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 89%

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 88%

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 88%

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 88%

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 88%

§3 Komisja Konkursowa i wydanie nagrody Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją, w terminie nie późniejszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 87%

1) „Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, 2) „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 3) „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/redcoonpl w Serwisie Facebook, 4) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, 5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 87%

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 87%

Jeżeli żaden z uczestników nie wytypuje prawidłowego wyniku, komisja wybierze osobę z poprawnie wytypowanym strzelcem pierwszego gola.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 86%

O zwycięstwie zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”), w oparciu o następujące kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

Spośród kandydatów z danego kierunku komisja rekrutacyjna wybierze uczniów z największą ilością punktów.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Powiatowy Konkurs Literacki 83%

Oceniając prace uczniów Komisja wzięła pod uwagę:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/powiatowy-konkurs-literacki/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 81%

Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej ,,Komisja”) powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

raport wsi 80%

Komisja, pracując w oparciu o Ustawę oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów gromadziła i analizowała materiały pochodzące z wysłuchań żołnierzy WSI oraz osób trzecich a także z akt archiwalnych oraz akt spraw bieżących znajdujących się w dyspozycji WSI, SKW, SWW, IPN, CAW.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com