Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komisji»:


Total: 60 results - 0.033 seconds

List otwarty 100%

przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Starachowicach Tadeusz Krupa - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile Artur Woźnica - Warszawa Maria Urbanek - zam.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 97%

KOMISJA WYBORCZA 1.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzi troje wybranych przez opiekuna członków urzędującego Samorządu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 97%

„Zwycięzca” – osoba, która spełni warunki uczestnictwa w Konkursie, udzieli odpowiedzi na zadane Pytanie Konkursowe i zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, jako osoba która udzieliła w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszej odpowiedzi.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Unifikacja PZPN 2013 93%

Teraz, dzięki pracy wielu ludzi, głównie z Departamentu Szkolenia, Komisji Technicznej oraz Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Zawodowego, oddajemy w Państwa ręce „Unifikację organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce”.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

raport wsi 92%

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ Antoni MACIEREWICZ RAPORT o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 91%

Dyrektor 5 dni wcześniej informuje członków Komisji rekrutacyjnej o terminie obrad.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 88%

„Komisja” – W skład Komisji Konkursowej wchodzi Organizator, Fundator oraz Agnieszka Zmuda, studentka III roku katowickiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Grafika Warsztatowa.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

STATUT 83%

− Walnego Zgromadzenia − Komisji Rewizyjnej Klubu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 82%

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, b.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 81%

Dyskusja toczyła się również wokół planowanego przez rząd kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej oraz prac Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której poseł jest członkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 80%

W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w tym kierownik studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez odpowiedni organ Uczelnianej Rady Doktorantów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 76%

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

110711 biul ad 76%

podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/110711-biul-ad/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

Radykalizacja PDF 73%

Skąd wynika takie opóźnienie przy zgłaszaniu sprzedaży akcji do Komisji Papierów Wartościowych?

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-pdf/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Radykalizacja Rynkow 73%

Skąd wynika takie opóźnienie przy zgłaszaniu sprzedaży akcji do Komisji Papierów Wartościowych?

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-rynkow/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 72%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 72%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 72%

Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

odwolanie 67%

Norwida w Bydgoszczy Odwołanie Niniejszym odwołuję się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/09/odwolanie/

09/07/2012 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 67%

Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi • Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych • Problematyka komisji socjalnych 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS 65%

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA POTVRZENÍ O PŮVODU ZVÍŘETE / HERKUNFTSNACHWEISE / CERTIFICATE ABOUT ORIGIN OF THE ANIMAL Ten dokument stanowi potwierdzenie zakupu gatunku objętego ograniczeniami UE aneksu B lub C na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 i Rozporządzenia Komisji (WE) 865/06.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/18/potwierdzenie-pochodzenia-zwierz-cia-aviornis/

18/02/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 65%

według zasad Komisji InO ZG PTTK, na trasie RK możliwe różne odstępstwa.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 64%

Aby uzyskać prawo do Nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość Komisji z podaniem danych osobowych i innych informacji koniecznych do przekazania Nagrody – w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości – decyduje godzina nadania korespondencji.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com