Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komprese»:


Total: 6 results - 0.035 seconds

dp 100%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ˇ ´ STAV POC´ITACOVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE IMAGE COMPRESSION USING THE WAVELET TRANSFORM ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/dp/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

dp 96%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ´ITAC ˇ OVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ ´ STAV POC U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE AUTHOR BRNO 2013 ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/dp/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

dp 96%

ˇ ENI´ TECHNICKE´ V BRNEˇ VYSOKE´ UC BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ˇ NI´CH TECHNOLOGII´ FAKULTA INFORMAC ˇ ´ITAC ˇ OVE´ GRAFIKY A MULTIME´DII´ ´ STAV POC U FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA KOMPRESE OBRAZU POMOCI´ VLNKOVE´ TRANSFORMACE ´ PRA´CE DIPLOMOVA MASTER’S THESIS AUTOR PRA´CE AUTHOR BRNO 2013 ´ NEK Bc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/22/dp/

22/04/2013 www.pdf-archive.com

projekt 56%

Klíčová slova Video, komprese, kodek, kodér, dekodér, DCT, DWT, kvantizace, ztrátový, bezeztrátový, intra, inter, pohybový vektor, MPEG-4 part 2, H.264, AVC, VC-1, VP8, Dirac, Theora, Schrödinger, H.265, PSNR, SSim, BD-PSNR Keywords Video, compression, codec, encoder, decoder, DCT, DWT, quantization, lossy, lossless, intra, inter, motion vector, MPEG-4 part 2, H.264, AVC, VC-1, VP8, Dirac, Theora, Schrödinger, H.265, PSNR, SSim, BD-PSNR Citace Pavel Urbánek:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/12/projekt/

12/05/2011 www.pdf-archive.com

12253 56%

Klíčová slova Video, komprese, kodek, kodér, dekodér, DCT, DWT, kvantizace, ztrátový, bezeztrátový, intra, inter, pohybový vektor, MPEG-4 part 2, H.264, AVC, VC-1, VP8, Dirac, Theora, Schrödinger, H.265, PSNR, SSim, BD-PSNR Keywords Video, compression, codec, encoder, decoder, DCT, DWT, quantization, lossy, lossless, intra, inter, motion vector, MPEG-4 part 2, H.264, AVC, VC-1, VP8, Dirac, Theora, Schrödinger, H.265, PSNR, SSim, BD-PSNR Citace Pavel Urbánek:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/12253/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

SRS40-48 15%

Jedná se o pomìrnì jednoduchý termodynamický jev (pøechod z adiabatické komprese na izotermickou, nebo tlumicí materiál vratnì pohlcuje/uvolòuje teplo vzniklé/spotøebované stlaèením/roztažením vzduchu v ozvuènici pøi pohybu membrány), avšak jak pøedchozí výraz v závorkách naznaèuje, asi detaily této problematiky vynecháme.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com