Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komputerowego»:


Total: 18 results - 0.027 seconds

Informacja prawna 100%

2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Norbert Chołody CV.PDF 89%

Juliusza Słowackiego Kraśnik  Technikum Informatyczne Doświadczenie zawodowe 10.2012- 08.2013 Własna Działalność Gospodarcza  Sprzedaż ubrań własnej marki i sprzętu komputerowego  Prowadzenie serwisu komputerowego 09.2013- 01.2014 Zakład Produkcji Ogrodniczej Paweł Kwietniewski  Praca w chłodni przy pakowaniu warzyw 02.2014- 12.2016 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/norbert-cho-ody-cv/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

Cennik 05.01.2015 79%

Posiadamy również wiele nowego sprzętu komputerowego dostępnego od ręki jak i na Państwa zapytanie!

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/cennik-05-01-2015/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 70%

Dr Krzysztof Siewicz - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (8 min) 4.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

Curriculum Vitae - Daniel Lapczyk 70%

   Wprowadzanie danych do systemu komputerowego Archiwizacja dokumentów Obsługa urządzeń biurowych Edukacja:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/curriculum-vitae-daniel-lapczyk-1/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

Katalog produktów Javan 70%

Uzyskujemy je metodami tłoczenia, sitodruku, haftu komputerowego lub tampodruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/katalog-produkt-w-javan/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Ufo jako Magnokraft część druga 69%

Do układu Joysticka i statecznika pionowego startu załączamy wzmacniacze hydrauliczne , przy dyszach manewrowych lotkach są one sterowane mechanizmami elektrycznymi z emulotorami z systemu komputerowego pokładowego na konsoli sterowania .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/15/ufo-jako-magnokraft-cz-druga/

15/05/2017 www.pdf-archive.com

EWMapa 66%

a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy, b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby większości użytkowników, c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres Licencjodawcy podpisanej umowy, d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres 12 miesięcy, e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

BUDOWA REPLIKATORA WEDŁUG KONCEPCJI MICHAŁA RICHTERA 65%

System skaningowy składałby się z skanera zwykłego laserowego podłączonego do modułu komputerowego , który byłby sterowany za pomocą panela dotykowego (monitora dotykowego) posiadałby dysk twardy i pozostałe podzespoły potrzebne do pracy komputera z wejściami usb i innymi funkcjami.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/budowa-replikatora-wed-ug-koncepcji-micha-a-richtera/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 47%

wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystajac ze specjalnego skryptu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 47%

Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 43%

Egzaminy prowadzone są w języku angielskim w formie testu komputerowego w systemie Prometric.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 40%

Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 38%

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach 36%

Czym różniłaby się jaźń pochodząca z genotypu od jaźni pochodzącej z kodu komputerowego?

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ludzkie-duchy-w-cybernetycznych-pancerzach/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 33%

Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 30%

wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystajac ze specjalnego skryptu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 29%

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com