Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komputerowych»:


Total: 20 results - 0.045 seconds

Informacja prawna 100%

w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

sk 2006-2014 89%

Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/23/sk-2006-2014/

23/04/2014 www.pdf-archive.com

praca1 86%

Przesądziła o tym chęć posiadania takiej wiedzy, która wykorzystywana jest w wielu programach komputerowych komputerow wspomagających projektanta przy wyborze odpowiedniego przekroju.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

PROJECT NR 2 – sieci komputerowe 74%

n – twój nr z dziennika lekcyjnego (umieścić na stronie tytułowej pracy) Rozmieścić gniazda abonenckie do przyłączenia stanowisk komputerowych w budynkach, przebieg korytek oraz położenie urządzeń aktywnych i pasywnych (UWAGA – podobnie jak w warunkach rzeczywistych nie wszystkie pomieszczenia muszą być wykorzystane chociaż mogą).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/21/project-nr-2-sieci-komputerowe/

21/04/2016 www.pdf-archive.com

List do Darii Klimek 74%

“cecha oprogramowania oraz sprzętu, która umożliwia bezproblemową współpracę systemów komputerowych, w szczególności wymianę danych.” Okazało się, że kolejna cecha kompatybilności się ujawniła.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/list-do-darii-klimek/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

KP 72%

PIOTR KUCHARSKI 45 2 30 2 30 2 PROPEDEUTYKA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH mgr MIROSŁAW ŁUKASIEWICZ LEKTORAT Razem ECTS Kwota do zapłaty za powtarzanie zajęć This text only appears in the demo version.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/15/kp/

15/10/2014 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 66%

Źruga grupa (γ0 osób) poddana została na dwóch spotkaniach różnym rodzajom wysiłku poznawczego polegającego na wykonywaniu komputerowych testów neuropsychologicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

lista 14 60%

Architektury systemów komputerowych 2017 Lista zadań nr 14 Na zajęcia 14–16 czerwca 2017 UWAGA!

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach 59%

Zauważmy jednak, że pliki danych komputerowych również są skomplikowanymi, nieuchwytnymi i niematerialnymi zbiorami informacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ludzkie-duchy-w-cybernetycznych-pancerzach/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 54%

1) zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, 2) wprowadzanie do obrotu, 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, 5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, 6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 52%

 projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 52%

 projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 51%

Rozpoczeto działalność 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Rozpoczeto działalność 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Rozpoczeto działalność 85 31 A GIMNAZJA Rozpoczeto działalność 85 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Rozpoczeto działalność 85 31 C LICEA PROFILOWANE Rozpoczeto działalność 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Rozpoczeto działalność 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Rozpoczeto działalność 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Rozpoczeto działalność 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Rozpoczeto działalność 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE Rodzaj zdarzenia Za rok Data Od Data Do Złożono sprawozdanie finansowe 2011 28.03.2011 31.12.2011 Złożono sprawozdanie finansowe 2012 01.01.2012 31.12.2012 Kliknij i oglądaj zdjęcia stron Monitora Sądowego i Gospodarczego dla firmy DANE FINANSOWE, DOTACJE Szanowny Kliencie, Darmowe uzupełnienie brakujących lat jest możliwe TYLKO w tej chwili W razie zainteresowania proszę zamówić TERAZ uzupełnienie.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 51%

komputerowych Algebra z geometrią analit.A w 2 2 2 ć 2 1 2 l p s Liczba godzin ZZU 60 45 60 Liczba godzin CNPS 120 120 120 4,00 Zaliczenie 3,00 Zaliczenie 4,00 Egzamin Algebra z geom.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 51%

Klient udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do komputera, serwera i włączenie do zbioru danych Wydawcy, powszechne udostępnianie strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnianie oraz publikację na różnych nośnikach przekazu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 50%

· Zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, · Wprowadzanie do obrotu, · Wprowadzanie do pamięci komputera, · Wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, · Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, · Publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 47%

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera, b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, c) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, d) tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 46%

przez tydzień zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

Swastyki i pasiaste piżamy 38%

Poziom drastyczności dzieła nie przewyższa bowiem typowych kreskówek i gier komputerowych, po które sięgają współczesne dzieci.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/swastyki-i-pasiaste-pi-amy/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Beton1 32%

Wstępnie na zebraniu redakcji ustaliliśmy, że obecnie w dobie forów komputerowych różnych stowarzyszeń fortyfikacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com