Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «komunidad»:


Total: 3 results - 0.01 seconds

GMP tagalog (1) 100%

Lumabas-labas din - at sabihan ang iyong komunidad.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/12/gmp-tagalog-1/

12/03/2018 www.pdf-archive.com

ilcano2 96%

- Ibagam Iti sarilim nga komunidad.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/12/ilcano2/

12/03/2018 www.pdf-archive.com

K2011 1stQpi 74%

pahayagan ng Kabataang Makabayan 2011KWARTO1 ENERO-MARSO www.philippinerevolution.net Kabataan, mag-ambag sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa katarungan at pag-unlad EDITORYAL M ula sa mga eskuwelahan, komunidad, sakahan at pagawaan kung saan naruon ang pulso ng Kabataang Makabayan, mainit na sinalubong ang muling pagbubukas ng usapang-pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas (GPH) at Pambansang Nagkakaisang Prente ng Pilipinas (NDFP) mula Pebrero 15-21 sa Norway.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/22/k2011-1stqpi/

22/03/2011 www.pdf-archive.com