Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kondensatora»:


Total: 4 results - 0.004 seconds

pm w5 prezentacja 100%

C - pojemność kondensatora, S - powierzchnia elektrod, εo stała elektryczna (dla próżni lub powietrza), εr – stała dielektryczna materiału wypełniającego kondensator, d – odległość pomiędzy elektrodami.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

BUDOWA REPLIKATORA WEDŁUG KONCEPCJI MICHAŁA RICHTERA 94%

Jan Pająk stwierdza , że każda materia ożywiona i nieożywiona ma przeciwmaterialny duplikat w podprzestrzenii zwanej inaczej KONCEPTEM DIPOLARNEJ GRAWITACJI.Materia taka zsyntetyzuje się w duplikat po wyjściu z tunelu podprzestrzennego a raczej jej przeciwmaterialny duplikat , jeśli za pomocą kondensatora plazmy jarzeniowej i akceleratora plazmy jarzeniowej uformujemy kwantowy wzór tejże materii i przeslemy ją do płyty holograficzno-laserowej.Dawniej używano Gematrii zwanej z hebrajska do obliczania wzorów telemetrycznych przeciwmaterialnego ducha danej materii w polu podprzestrzennym.Najpierw musielibyśmy ujemnie naładować protony i elektrony , aby z tej ciemnej materii ukształtować plazmę jarzeniową a z niej przedmiot.W kondensatorze plazmy jarzeniowej złożonej z dwóch elektrod płytowych połączonych z laserem holograficznym i z iskrownikiem igłowym w walcu kryształowym wypełnionym próżnią i wstrzykniętym gazem wysoko zjonizowanym , następowałaby kumulacja plazmy jarzeniowej z powodu ruchu telekinetycznego przeciwmaterialnego duplikatu danej materii ożywionej i nieożywionej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/budowa-replikatora-wed-ug-koncepcji-micha-a-richtera/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

instrukcja 59%

Układ resetu składa się z rezystora R25 i kondensatora C12.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/02/instrukcja/

02/01/2017 www.pdf-archive.com

S-video w komputerze Atari 800XL 55%

Na płycie REV D nie przewidziano kondensatora C56, dlatego punkt A możemy też podłączyć do rezystora R52, również od strony Q3.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/13/s-video-w-komputerze-atari-800xl/

13/04/2019 www.pdf-archive.com