Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «konstrukcji»:


Total: 70 results - 0.025 seconds

Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej 100%

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Kierunek BUDOWNICTWO Studia stacjonarne I stopnia Mariusz Ciecierski Praca inżynierska Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej z transportem podwieszonym Praca dyplomowa wykonana w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych pod kierunkiem dr.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/projekt-budowlany-wybranych-element-w-hali-stalowej/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

praca1 94%

Każdy z konstruktorów, zajmując się projektowaniem konstrukcji stalowych, zetknął się z tablicami charakterystyk dla typowych przekrojów.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 92%

Wymiarowanie płyty pomostu Przyjęcie klasy ekspozycji i klasy konstrukcji płyty pomostowej Według EC 1992-2 przyjęto klasę ekspozycji XC4 - powierzchnie betonowe chronione izolacją wodoszczelną.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 89%

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 5.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

Zapożyczenia językowe 87%

Strukturalne – „kalki” Wierne odwzorowania obcych konstrukcji językowych, tłumaczenia ich na język polski.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

pm w3 prezentacja 84%

Adamiec Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 23 Listopada 2015 Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w3-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 77%

– geometrii układu drogowego i tramwajowego – technologii i konstrukcji torowiska, – organizacji komunikacji masowej i obsługi pasażerskiej, – konstrukcji nawierzchni drogowych.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 76%

Kładka składa się z dwunastu niezależnych konstrukcji połączonych w jeden układ funkcjonalny.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 74%

2 BILANS TERENU POWIERZCHNIA DZIAŁKI 223/10 11508 m2 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 7794 m2 100% POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4770 m2 61% POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2296 m2 29% POWIERZCHNIA ZIELENI 728 m2 10% BRYŁA BUDYNKU – KOMPOZYCJA I ARCHITEKTURA Zadaszenia zaprojektowano jako wolnostojące obiekty o konstrukcji stalowej z łukowymi kratownicami umożliwiającymi osiągnięcie dużych rozpiętości.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Cennik NEW RA1 67%

Ceny zawierają koszt konstrukcji, banery oraz wydruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/29/cennik-new-ra1/

29/05/2015 www.pdf-archive.com

Cennik NEW RA1 67%

Ceny zawierają koszt konstrukcji, banery oraz wydruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/02/cennik-new-ra1/

02/06/2015 www.pdf-archive.com

Price Intprint RA 67%

Ceny zawierają koszt konstrukcji, banery oraz wydruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/22/price-intprint-ra/

22/06/2015 www.pdf-archive.com

Cennik Intprint 24.06.2015 67%

Ceny zawierają koszt konstrukcji, banery oraz wydruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/cennik-intprint-24-06-2015/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

wydruk 67%

OKULICKIEGO 37/3 Rodzaj nieruchomości Powierzchnia użytkowa mieszkania Liczba szkód w ciągu ostatnich 3 lat Nieruchomość z kontrolą dostępu osób lub Alarm z powiadomieniem w agencji ochrony Mieszkanie 52 m2 0 Budynek / Dom o konstrukcji palnej Powódź w ciągu ostatnich 3 lat Opcja 30 za 15 Nie Nie Nie Nie WARIANT PODSTAWOWY -- WARIANT INDYWIDUALNY 150 000 zł 20 800 zł 10 000 zł Ruchomości domowe i stałe elementy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 10 400 zł 10 000 zł Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 25 000 zł 10 000 zł 104 zł 173 zł 2 x 57 zł 2 x 95 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA Mieszkanie i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych Ruchomości domowe i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych (stałe elementy tylko w wariancie podstawowym) Rozszerzenie o szkody w mieniu osób trzecich Dom Assistance SKŁADKA JEDNORAZOWA SKŁADKA RATALNA WYBRANY WARIANT UBEZPIECZENIA 1/1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w1 prezentacja 67%

Adamiec Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 26 października 2015 Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w1-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w2 prezentacja 67%

Adamiec Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 09 listopada 2015 Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w2-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w4 prezentacja 67%

Adamiec Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 07 grudnia 2015 Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w4-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w5 prezentacja 67%

Adamiec Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Poznań, 20 grudnia 2015 Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

asda 67%

Mam na my li fakt, że język potoczny ma dla mnie większe znaczenie, ponieważ w szkole uczymy się gramatyki, suchych słówek czy konstrukcji zdań.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/asda-1/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Price Intprint RA (1) 67%

Ceny zawierają koszt konstrukcji, baneru oraz wydruku.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/price-intprint-ra-1/

04/08/2015 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 67%

3 DECO Nowoczesna szafa z bokiem ze szkła dzięki swojej konstrukcji nie musi być ustawiona pod ścianą.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/faber-meble-hotelowe/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 67%

3 DECO Nowoczesna szafa z bokiem ze szkła dzięki swojej konstrukcji nie musi być ustawiona pod ścianą.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/19/faber---meble-hotelowe/

19/10/2018 www.pdf-archive.com

Faber - MEBLE HOTELOWE 67%

3 DECO Nowoczesna szafa z bokiem ze szkła dzięki swojej konstrukcji nie musi być ustawiona pod ścianą.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/faber---meble-hotelowe/

05/04/2019 www.pdf-archive.com

SYSTEMY MEBLOWE 67%

3 DECO Nowoczesna szafa z bokiem ze szkła dzięki swojej konstrukcji nie musi być ustawiona pod ścianą.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/29/systemy-meblowe/

29/11/2019 www.pdf-archive.com

FABER SYSTEMY PL 2020 67%

3 DECO Nowoczesna szafa z bokiem ze szkła dzięki swojej konstrukcji nie musi być ustawiona pod ścianą.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/06/faber-systemy-pl-2020/

06/04/2020 www.pdf-archive.com