Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «konstytucyjne»:


Total: 5 results - 0.013 seconds

P II s 100%

ogólna, prawo rzeczowe O.4 Prawo konstytucyjne j.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

Wyroki TK ustawa z FUS 67%

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 32 wyroki TK w ciągu 15 lat obowiązywania ustawy P - pogrubione – pytania prawne skuteczne SK - czerwone – skargi konstytucyjne nieskuteczne Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/wyroki-tk-ustawa-z-fus/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

raport wsi 58%

przepisy konstytucyjne oraz ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 49%

Art.​​ 51.​ ​​ Każdy,​​czyje​​konstytucyjne​​wolności​​lub​​prawa​​zostały​​naruszone,​​ma prawo,​​ na​​zasadach​​określonych​​ w​​ustawie,​​wnieść​​skargę​​do​​Trybunału Konstytucyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 42%

Tym samym, zapisy konstytucyjne o sprawowaniu władzy przez społeczeństwo, utraciły sens z chwilą ich powstania.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com