Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «korekta»:


Total: 29 results - 0.073 seconds

ASTRA TK 9633F 100%

12 200 zł Korekty Pierwsza rejestracja Korekta 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/astra-tk-9633f/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 98%

Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej – inwentaryzacja księgozbioru, przygotowanie katalogów publikacji, korekta typograficzna i językowa.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 74%

– kontynuacja amortyzacji, kapitały, kontrakty • Składki związkowe • Wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółek • Kary, odszkodowania, grzywny • Odpisy aktualizujące z tytułu wierzytelności nieściągalnych • Korekta VAT po zakończonym roku – kup • Moment ujęcia korekty przychodu • Ponadlimitowe wykonania dla Narodowego Funduszu Zdrowia a koszty • Dotacje na gruncie CIT.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

124903247-Walentynkowa-Ulica-Stylu 74%

Agnieszka i Natalia z„Ulicy Stylu” Redakcja i korekta:

https://www.pdf-archive.com/2013/02/12/124903247-walentynkowa-ulica-stylu/

12/02/2013 www.pdf-archive.com

Program MM 72%

W czasie warsztatu zaprezentują jak sprawnie edytować własne teksty i jak wygląda korekta w redakcji Atheneum.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/program-mm/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

plan poprawiony 11.03.2015 71%

SLOZ - SYSTEM LOGISTYCZNY OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ Korekta wykładu SRWL 7.03 i 12.04 (aktualizacja 24.02.2015 r.) ZMIANA TERMINU I GODZIN WYKŁADU SLOZ – zmiany 14.03, 28.03, 11.04 (aktualizacja 10.03.2015) ZMIANA GODZIN Z TLWJO ORAZ POŁĄCZNIE GRUP SLOZ - 15.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) ZMIANA GODZIN Z ĆWICZEŃ Z SLOZ 21.03.2015 (aktualizacja 11.03.2015) W związku z tym, że zmian będzie więcej (nie wszystkie oficjalne) podany plan może odbiegać od tego z wz.prz.edu.pl Proszę o śledzenie planu na forum.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/plan-poprawiony-11-03-2015/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

Owned 106-106 70%

SylW Korekta: ... Hevel, Volito, Yamna Korekta:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/21/owned-106-106/

21/09/2014 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 69%

Opracowanie DTP, korekta, druk i oprawa:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 68%

Po kontroli – nie poddawaj się … • zastrzeżenia do protokołu z kontroli • korekta czy postępowanie podatkowe POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Folder na Drzwi Otwarte 67%

9.00 – 13.00 9.15 Spotkanie z zainteresowanymi 10.15 Spotkanie z zainteresowanymi 11.15 Spotkanie z zainteresowanymi 9.00 - 12.30 Oprowadzanie zainteresowanych po wystawach ukazujących realizację programu warsztatów 9.15 - 12.15 Warsztaty architektoniczne - „ martwa natura” 12.15 Prezentacja prac wykonanych podczas warsztatów i ich korekta SPORT I REKREACJA PROGRAM DNIA OTWARTYCH DRZWI W LO III 9.00 - 13.00 Prezentacja filmów o sporcie, szkoleniu MOS korytarz przy sali gimnastycznej i Uczniowskim Klubie Sportowym 9.00 - 13.00 Wystawa poświęcona historii i osiągnięciom sportowym Mecze:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/30/folder-na-drzwi-otwarte/

30/03/2012 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 66%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 66%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 62%

Michał Stencel Korekta: Przemysław Szydzik Grafika:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr3 (17-24 marca) 57%

Michał Stencel Korekta: Przemysław Szydzik Grafika:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/tygodnik-united-nr3-17-24-marca/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 5 (7-14 kwietnia) 57%

Michał Stencel Korekta: Przemysław Szydzik Grafika:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/07/tygodnik-united-nr-5-7-14-kwietnia/

07/04/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 10 (5-12 maja) 56%

Michał Stencel Krzysztof Nowicki Paweł Szcześniak Korekta:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/tygodnik-united-nr-10-5-12-maja/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr2 (10-17 marca) 56%

Paweł Klama Bartłomiej Matulewicz Korekta:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/tygodnik-united-nr2-10-17-marca/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 9 (28 kwietnia-5 maja) 56%

Michał Stencel Krzysztof Nowicki Paweł Szcześniak Korekta:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/05/tygodnik-united-nr-9-28-kwietnia-5-maja/

05/05/2014 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 54%

Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.”;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 11 (12-19 maja) 54%

Michał Stencel Krzysztof Nowicki Paweł Szcześniak Korekta:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/tygodnik-united-nr-11-12-19-maja/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

ROMAN 13 ost 54%

roman-redakcja@o2.pl OPIEKUN NAUKOWY Dr Ewa Andruszko REDAKTOR NACZELNA Magdalena Marzec KOREKTA Grzegorz Kobędza, Zuzanna Łapko Anna Pieczka, Monika Podkówka ŁAMANIE Agata Mrowińska OKŁADKA Fragment reprodukcji obrazu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/roman-13-ost/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 6 (7-14 kwietnia) 53%

Michał Stencel Korekta: Przemysław Szydzik Grafika:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/tygodnik-united-nr-6-7-14-kwietnia/

14/04/2014 www.pdf-archive.com