PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 October at 13:21 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «koristiti»:


Total: 19 results - 0.025 seconds

Predavanje-12 100%

Pomoćna kotna linija ne može polaziti od isprekidane linije, te se za kotiranje mora koristiti pogled u kome je data veličina vidljiva.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/predavanje-12/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 87%

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 IZJAVA O PREUZIMANJU ODGOVORNOSTI (za maloljetne učesnike) Ja  _____________________  kao  staratelj  maloljetnog/ne  _____________________ pod punom  krivičnom,  materijalnom  i   moralnom  odgovornošću  izjavljujem  da  sam  upoznat  sa  njegovim/njenim  učešćem  na  manifestaciji  „Otvaranje  biciklističke  sezone  2014“  dana  30.03.2014.  u  Živinicama  na  lokalitetu  Rudine  kao  i  da  sam  upoznat  sa  svim  rizicima  koje  to  učešće  nosi.  Ovim  putem  dajem  garanciju  da  će  maloljetno  lice za koje garantujem koristiti zaštitnu opremu  (kacigu) i slijediti upustva  organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/izjava-odgovornost-maloljetni-otvaranjesezone2014/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

232197 83%

Pribor se može koristiti samo za:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/232197/

04/10/2016 www.pdf-archive.com

T-adriatic 74%

Za odrzavanje i popravak traktora koristiti samo originalne dijelove.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/26/t-adriatic/

26/05/2013 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 72%

Svako ima pravo sudjelovati u kulturnom životu svoje zajednice, uživati u umjetnosti te sudjelovati u naučnom razvoju i koristiti njegove prednosti…..

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Resursna Ekonomija 71%

Znači, traga za obnovljivim resursima, za sve sektore, koji se mogu koristiti u neograničenim količinama i koji pri tome ne štete prirodu i biosferu.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/resursna-ekonomija/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

R.A 71%

Ukoliko sudionik Campusa želi koristiti neke druge materijale, treba ih donijeti sa sobom.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Riki's Art Campus - program 71%

Ukoliko sudionik Campusa želi koristiti neke druge materijale, treba ih donijeti sa sobom.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

Predavanje-11 69%

OZNAČAVANJE STANJA POVRŠINE Umjesto hrapavosti Ra može se koristiti i odgovarajući broj klase hrapavosti date u tabeli ispod Kao jedinica za mjerenje hrapavosti se uzima 1 mikron, ili sve češće 1 mikron- inch (četrdeseti dio mikrona), odnosno 1µ - in= 0.025µ.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-11/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx 67%

Kolokvijum II Moodle pitanja.docx 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-moodle-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 65%

U novom ekonomskom sistemu će se koristiti isključivo obnovljiva energija.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

18/05/2011 www.pdf-archive.com