Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 15:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «korzystamy»:


Total: 6 results - 0.007 seconds

wstępne zasady 100%

W celu uzyskania odległości korzystamy z mapy internetowej np.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 82%

c) Korzystamy z właściwości parametrów.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

START 81%

Wstaw film/znaki specjalne/zawijanie tekstu – rzadko korzystamy, ale można Wyrównanie – regułą na blogach grupowych jest justowanie tekstu.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/07/start/

07/07/2017 www.pdf-archive.com

Badanie spręzyny- Karol Kraus budownictwo nst 70%

Fs(m) s(x) ( ) 20 40 60 110 160 30 51 77 139 190 0,67 0,78 0,77 0,79 0,84 Wyznaczenie stałej sprężystości metodą statyczną W odniesieniu do sprężyn, czy innych ciał o skomplikowanych kształtach do obliczenia stałej sprężystości korzystamy z wzoru(1.2) Po przekształceniu otrzymujemy Wynik przedstawiam w formie tabeli(3) F(N) x(cm) 200 400 600 1100 1600 30 51 77 139 199 ( ) 6,66 7,84 7,79 7,91 8,04 Wynik uśredniony 7,65 Stała sprężystości dla badanej sprężyny wynosi Wyznaczenie stałej sprężystości metodą dynamiczną Badana sprężyna porusza się ruchem harmonicznym, współczynnik sprężystości można więc obliczyd ze wzoru(1.3) √ Po przekształceniu otrzymujemy Do obliczenia stałej sprężystości posłużymy się wykresem m(T2).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/badanie-spr-zyny-karol-kraus-budownictwo-nst/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

Newsletter no. 1 57%

Grupy prowadzone w tym roku Od kilku lat korzystamy z systemu CEFR, który jest obowiązującym na całym świecie opisem poziomów znajomości języka.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/newsletter-no-1/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 9 (28 kwietnia-5 maja) 57%

Otwieramy się na opinie i chętnie korzystamy z pomocy ludzi takich jak my – zapaleńców chcących tworzyć coś wyjątkowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/05/tygodnik-united-nr-9-28-kwietnia-5-maja/

05/05/2014 www.pdf-archive.com