Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «koszty»:


Total: 110 results - 0.019 seconds

PDOP ZOZ 28.04.2015 100%

• Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu) • Zasada potrącalności kosztów w czasie • Koszty pośrednie i bezpośrednie • Koszty klasyfikowane metodą kasową • Zasady dokumentowania kosztów • Koszty pracownicze • Reklama, działalność marketingowa, sponsoring • Odszkodowania i kary umowne • Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje • Wydatki nie stanowiące kosztów • Koszty nieściągalnych wierzytelności • Zaniechane inwestycje.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 96%

• zasady dokumentowania kosztów, koszty pracownicze, reklama, działalność marketingowa, sponsoring, • odszkodowania i kary umowne, koszty związane z działalnością finansową, • wydatki nie stanowiące kosztów, koszty nieściągalnych wierzytelności, niedostateczna kapitalizacja.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

20080424133348 94%

SCENARIUSZ FILMU CZAS EMISJI I KOSZTY KOSZTY PRODUKCJI IV 1 2 3 SPOT REKLAMOWY W RADIO CZAS EMISJI I KOSZTY KOSZTY PRODUKCJI 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/20080424133348/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 94%

4 Koszty odwołania podróży W ramach ubezpieczenia „koszty odwołania podróży” ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty, jakie poniósł klient, planując swój wyjazd zagraniczny, tj.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 92%

metoda ustalania ceny Koszty składników i produktów, marża.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 91%

• Wysokie rabaty na samochody dzięki rabatom flotowym Getin • Zryczałtowane koszty serwisowe przez cały okres użytkowania, Fleet;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

piec 90%

Bynajmniej mniej więcej podliczając koszty to wyszło około:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/23/piec/

23/04/2017 www.pdf-archive.com

Wniosek 90%

Zaznaczam że Luty jest tylko jeden w roku, reszta miesięcy jest dłuższa, a zatem koszty i różnice w tych miesiącach są większe.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 89%

Poza tym w materiałach z wykładu mamy proces odwrotny, LRAS przesuwa się w prawo i koszty produkcji spadają.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 87%

Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 84%

Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa Koszty poszukiwania i ratownictwa bez żadnych dodatkowych opłat Brak pokrycia kosztów transportu do kraju Warta pokrywa koszty transportu bez ograniczeń kosztowych Brak usług assistance Szeroki zakres usług assistance, np.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 84%

W takiej sytuacji, zwrócimy Klientowi wszelkie koszty poniesione za dany Produkt.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 83%

- listę swoich wpłat i bieżące saldo (koszty zarządu wraz z mediami oraz fundusz remontowy) - historię dokonanych przez siebie wpłat - wyszczególnienie wysokości opłat miesięcznych (naliczenia) - numery rachunków bankowych na które należy dokonać wpłat.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

185221819 83%

WIERZCHNIE ST 2 KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ WSPÓ CZYNNIK 145.00 PLN/RBG CZAS LAKIEROWANIA PRZYGOTOWANIE PRACA G .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/185221819/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 82%

§6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 82%

§6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 82%

Mogą wystąpić ograniczenia z krajami trzeciego świata, jeżeli koszty mają charakter „poniżej kosztów”, które zaburzają równowagę.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 80%

Uczniowski Klub Sportowy „PTG Sokół” w Pisarzowicach Sekcja Judo ORGANIZATORZ Miejsce zawodów Termin Adres do korespondencji Zasady uczestnictwa w zawodach Koszty uczestnictwa Opłata startowa Kierownik zawodów Waga Losowanie Rozpoczęcie zawodów Kategorie wagowe Uwagi Komunikat organizacyjny Memoriału im.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 79%

Ponosi on koszty związane z ustalanie kursu walut i nabywaniem walut, obejmujące koszty pracownicze, infrastrukturę, koszty ustalania dostępu do danych, koszty wynikające ze zmiany kursów walut i z poziomu spreadu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 79%

Koszty korespondencji z tym związanej miał ponosić kredytobiorca (§ 4 ust.3).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

2017 77%

WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

katalog oferta dotacyjna mezglewski 76%

pojemnik o podwójnych ściankach, wyjmowany kosz na woszczyznę, pokrywa Możliwośd wykorzystania wytwornic do pary Tanie koszty użytkowania KOD/CODE:

https://www.pdf-archive.com/2019/02/04/katalog-oferta-dotacyjna-mezglewski/

04/02/2019 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 76%

Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy kredytowej 19.00 % rocznie Miesięczna stopa oprocentowania:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin II Memoriał Marka Cichosza 2013 - Kopia 74%

Zasady finansowania Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-ii-memoria-marka-cichosza-2013-kopia/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ogólnopolski wyścig przełajowy 74%

Zasady finansowania Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-og-lnopolski-wy-cig-prze-ajowy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com