PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 March at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «koszty»:


Total: 48 results - 0.04 seconds

PDOP ZOZ 28.04.2015 100%

• Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu) • Zasada potrącalności kosztów w czasie • Koszty pośrednie i bezpośrednie • Koszty klasyfikowane metodą kasową • Zasady dokumentowania kosztów • Koszty pracownicze • Reklama, działalność marketingowa, sponsoring • Odszkodowania i kary umowne • Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje • Wydatki nie stanowiące kosztów • Koszty nieściągalnych wierzytelności • Zaniechane inwestycje.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 98%

• zasady dokumentowania kosztów, koszty pracownicze, reklama, działalność marketingowa, sponsoring, • odszkodowania i kary umowne, koszty związane z działalnością finansową, • wydatki nie stanowiące kosztów, koszty nieściągalnych wierzytelności, niedostateczna kapitalizacja.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

piec 84%

Bynajmniej mniej więcej podliczając koszty to wyszło około:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/23/piec/

23/04/2017 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 81%

§6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 81%

§6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 80%

Poza tym w materiałach z wykładu mamy proces odwrotny, LRAS przesuwa się w prawo i koszty produkcji spadają.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

Projekty do Kontraktu 070814 80%

Ich koszty podano w oparciu o aktualne szacunki potrzeb i porównywalne warunki realizacji inwestycji.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/13/projekty-do-kontraktu-070814/

13/08/2014 www.pdf-archive.com

20080424133348 67%

SCENARIUSZ FILMU CZAS EMISJI I KOSZTY

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/20080424133348/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 67%

wezwanie do zaplaty ……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem   

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 67%

Komunikat organizacyjny Uczniowski Klub Sportowy „PTG Sokół” w Pisarzowicach Sekcja Judo ORGANIZATORZ Miejsce zawodów Termin Adres do korespondencji Zasady uczestnictwa w zawodach Koszty uczestnictwa Opłata startowa Kierownik zawodów Waga Losowanie Rozpoczęcie zawodów Kategorie wagowe Uwagi Komunikat organizacyjny Memoriału im.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

onko 67%

- Wpływ wsparcia duchowego na koszty leczenia pacjenta onkologicznego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/onko/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

konferencja zadanie 2 (1) 66%

Koszty edukacji niŜsze od inwalidztwa.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/konferencja-zadanie-2-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

przewodnik warszawa1345 64%

A dodatkowo warto równie zauway, e ceny biletów dla indywidualnych turystów i koszty wynajcia wykadu s bardzo niskie.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/01/przewodnik-warszawa1345/

01/10/2014 www.pdf-archive.com

email 64%

W przypadku, gdy uczelnia pokrywa cudzoziemcowi koszty zamieszkania w Polsce, to taką informację należy również zamieścić na zaproszeniu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/email/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 63%

Wyznacz teoretycznie czasowe koszty pesymistyczne obu algorytmów i określ rzędy funkcji kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

2017 62%

WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

PDAserwis - Serwisowanie i dostarczanie urządzeń 61%

• Przystępne koszty wynajmu • Dostępność do wielu konfiguracji urządzeń • Otrzymujesz zestaw gotowy i zapewniający ciągłość pracy.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/03/pdaserwis-serwisowanie-i-dostarczanie-urz-dze/

03/04/2018 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 61%

Mogą wystąpić ograniczenia z krajami trzeciego świata, jeżeli koszty mają charakter „poniżej kosztów”, które zaburzają równowagę.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 60%

• zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, • podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, • skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, • sytuacji w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., • podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, • rozliczanie faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających podstawę opodatkowania, 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 58%

Część wpłaconej kwoty pokryje koszty kupienia kartki pocztowej oraz znaczka pocztowego (ok.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com