Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «krajowej»:


Total: 34 results - 0.015 seconds

obowdnice stan realizacji 30.09.2019 100%

Zator dk nr 28 Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łacznikiem dk 46 Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II 2,1 1,4 6,7 9,2 14,6 Przygotowanie Przygotowanie GP41/GP46 GP tak Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46 16,5 W eksploatacji GP9 GP42/91 GP45 GP46 GP46 GP50 GP GP GP GP GP GP tak tak tak tak tak tak Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9 Budowa obwodnicy Radomska Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46 Budowa obwodnicy m.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/01/obowdnice-stan-realizacji-30092019/

01/10/2019 www.pdf-archive.com

List przewozowy 95%

ARMII KRAJOWEJ 61 50-541 WROCŁAW P R Z E L E W WL W-SUPPORT.PL SP.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/list-przewozowy/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 91%

ARMII KRAJOWEJ 61 50-541 WROCŁAW P R Z E L E W PO W-SUPPORT.PL SP.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 80%

"Wzrost krajowej stopy procentowej czyni depozyty w walucie krajowej bardziej dochodowymi".

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

Służył w BCh, trafił do MO, wspierał Żoł. Wykl. 75%

To tutaj działali znani partyzanci Armii Krajowej (Jan Piwnik “Ponury”, Antoni Heda “Szary”), Armii Ludowej (Mieczysław Moczar “Mietek”, Tadeusz Maj “Łokietek“) oraz Narodowych Sił Zbrojnych (Brygada Świętokrzyska z Antonim Szackim “Bohunem” na czele).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/s-u-y-w-bch-trafi-do-mo-wspiera-o-wykl/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

00 11 KUHKL FC Cały 68%

Armii Krajowej, Browarna, Czeska, Grodzisko, Spadzista, Tumska JESTEM PERFEKCYJNY JESTEM UPARTY , JESTEM Z KLODZKA KW REFERENDALNI 2012 MIEJSCE GŁOSOWANIA 1 NR OKREGU , PKPS w Kłodzku ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/00-11-kuhkl-fc-ca-y/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 68%

Mieczysław Moczar, jako dowódca partyzancki Armii Ludowej, był też w pośredni sposób dowódcą partyzanckim Armii Krajowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

List otwarty 66%

w Krakowie, Przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji Zakładowej „S” w „Wodrol”, członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, sygnatariusz statutu (pierwszej) „S”, członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S”, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok „S”, delegat na I Krajowy Zjazd „S”, internowany, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Krystyna Strubel - przewodnicząca Komisji Zakładowej „S”, członek Zarządu Regionu „S” Białystok, internowana, regionalny współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce, członek Stowarzyszenia Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku Tadeusz Waśniewski - więzień polityczny – skazany w 1954 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie PIERACKI WYSYLKA OK 64%

PAMIĄTKI PO MINISTRZE PIERACKIM W ZBIORACH MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU dr Piotr Wierzbicki - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 00 Dom Gotycki, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/08/zaproszenie-pieracki-wysylka-ok/

08/06/2014 www.pdf-archive.com

Zacznik nr 3 - Graficzny postep robot 64%

Budowa drogi krajowej nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego” ZAAWANSOWANIE FINANSOWE na podstawie wydanych PŚP 98,8% 100,0% 97,8% 97,9% 96,3%97,7% 92,8% 100,00% 87,6% 90,00% 81,7% 75,4% 70,9% 65,8% 80,00% Aktualizacja Harmonogramu 70,00% 60,00% 50,00% 60,1% 49,9%53,4% 49,7% 49,8% 46,0% 39,4% 40,00% 31,5% 30,00% 20,00% 24,4% 17,8% 23,8% 19,1% 7,8% 16,0% 10,00% 5,6% 3,6% 4,8% 11,8% 1,5% 0,1% 0,2% 0,4% 8,3% 5,4% 0,00% 3,8% 0,0% 0,5%0,5%2,8% 0,0% 33,1% 27,7% 36,9% 32,6% 27,8% 61,3% 57,7% 54,0% 49,7% 44,8%46,3% 42,8% 41,0% czas relizacja planu plan 12,2% Załącznik nr 3

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/zacznik-nr-3-graficzny-postep-robot/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

cv-2-adam 64%

Glob-Trans - Kierowca -Magazynier 2015- Do nadal -Pol-Trans Kierowca - Dostawca Art.Spożywczych Wykształcenie Zawodowe Piekarz-czeladnik 2001-2004 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH 34-300 ŻYWIEC UL.ARMII KRAJOWEJ Języki obce ZJĘZYK ANGIELSKI -PODSTAWOWY -KOMUNIKATYWNY Umiejętności -Zalety UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE,DOBRA ORGANIZACJA PRACY,BEZ NAŁOGÓW, SAMODYSCYPLINA,KOMUNIKATYWNOŚĆ,BEZKONFLIKTOWOŚĆ,UCZCIWOŚĆ, SUMIENNOŚC, PRAWO JAZDY KAT.B, UPRAWNIENIA NA WÓZEK WIDŁOWY.WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zainteresowania MUZYKA,DOBRY FILM,KOMPUTER,SPORT.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/16/cv-2-adam/

16/04/2018 www.pdf-archive.com

ER1070 64%

Wybrzeże Armii Krajowej 15 NIP:

https://www.pdf-archive.com/2018/08/06/er1070/

06/08/2018 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 64%

   Pochodzące z zewnątrz Przepływające między wewnętrznymi jednostkami (w ramach korporacji) Skierowane do odbiorców (gotowych produktów) Logistyka międzynarodowa różni się od krajowej warunkami ramowymi procesów logistycznych:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 63%

Minister Finansów dąży do demontażu Służby Celnej poprzez utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej mimo, że Prawo i Sprawiedliwość wykreśliło tę koncepcję ze swojego programu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK 63%

Od roku 1941 był kapelanem Związku Walki Zbrojnej, czyli późniejszej Armii Krajowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/ksi-dz-o-nierz-wykl-ty-niezwyk-y-dow-dca-roak/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

Zaległa praca WOS 61%

17 września 1980 Lech Wałęsa stanął na czele nowo utworzonej Krajowej Komisji Porozumiewawczej, organu koordynującego założonego na bazie MKS ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/zaleg-a-praca-wos/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 59%

dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 59%

Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie licencja typu OEM umożliwia ponowną instalację programu komputerowego będącego jej przedmiotem na innym urządzeniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 56%

Ich wykładnia tej filozofii, budząca nieraz kontrowersje społeczne, a przy tym odbiegająca od typowej dla świata zachodniego interpretacji, silnie wpłynęła na kształt krajowej debaty o liberalizmie.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Bohaterka na miarę Pileckiego i Moczarskiego 51%

Krakowska twardzielka Zimą 1939 roku Stanisława Rachwałowa, teraz już mieszkająca w Mieście Królów Polskich, rozpoczęła antyniemiecką działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/bohaterka-na-miar-pileckiego-i-moczarskiego/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 46%

Student, który nie napisze lub nie obroni pracy jest traktowany jak osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego „Autorzy prac dyplomowych, a zwłaszcza magisterskich powinni zaprezentować znajomość najnowszej literatury krajowej i zagranicznej1.”Sprzyja to podnoszeniu stopnia znajomości języków obcych przez studenta.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 45%

Student, który nie napisze lub nie obroni pracy jest traktowany jak osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego „Autorzy prac dyplomowych, a zwłaszcza magisterskich powinni zaprezentować znajomość najnowszej literatury krajowej i zagranicznej1.”Sprzyja to podnoszeniu stopnia znajomości języków obcych przez studenta.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

''Inka 1946'' Natalii Korynckiej-Gruz 44%

siedemnastoletniej sanitariuszki Armii Krajowej, oskarżonej przez władze komunistyczne o niepopełnione zbrodnie, skazanej na karę śmierci i straconej w trójmiejskim więzieniu.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/inka-1946-natalii-korynckiej-gruz/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

statut 41%

uczestniczenie członków w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, d.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com