Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kraju»:


Total: 160 results - 0.016 seconds

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 100%

502 308 308 opłata według taryfy operatora Zapewnienie telefonicznego dostępu do lekarza 24/7 Zapewnienie transportu ubezpieczonego do kraju, m.in.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 96%

Zakres ochrony podczas podróży Suma ubezpieczenia Nie ryzykujemy niedoubezpieczenia klienta w razie zdarzenia za granicą – proponujemy adekwatne sumy ubezpieczenia dla wskazanego przez klienta kraju pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Interaktivna karta Hrvatske - HAK najkraca 96%

0.37 km Na kraju ceste skrenite lijevo (Trpinjska cesta).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/interaktivna-karta-hrvatske-hak-najkraca/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 95%

Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 89%

a) przygotowanie w kraju: ... Przygotowanie w kraju:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 88%

na nawiązywaniu kontaktów w kraju, organizowaniu drukarni, kolportażu literatury II obiegu, organizowaniu licznych manifestacji patriotycznoreligijnych w kraju, miejsc pobytu dla ukrywających się przed aresztowaniem, spotkań opozycji w swoim mieszkaniu i wielu innych nielegalnych przedsięwzięć.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

list 1 87%

Panie, sytuacja zarówno w Łodzi jak i w całym kraju jest nie dość, że skomplikowana, to dodatkowo zamaskowana niezliczonymi zasłonami niewiadomych.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/31/list-1/

31/08/2012 www.pdf-archive.com

asda 87%

Głównym powodem, dla którego chciałbym uczestniczyć w programie, jest to że w anglojęzycznym kraju język, którym posługują się ludzie, jest inny niż ten którego się uczymy w szkole.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/asda-1/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 87%

Wyrazem współczesnych tendencji jest transport intermodalny (multimodalny, kombinowany), który cechuje się tym, że dwie są gałęzie, jedna umowa oraz posiadamy jednego operatora, który przyjmuje opiekę na przewóz jednostek do oznaczonego miejsca położonego w innym kraju (mamy w innym kraju agenta opiekującego się towarem).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

POTWIERDZENIE POCHODZENIA ZWIERZĘCIA AVIORNIS 86%

Podpis nowego właściciela/ podpis noveho majitela/Unterschrift dem neuer bestizer/ Signature of new owner W kraju hodowcy gatunek / v kraju chovatela druh /in dem Zuchters Land der Art / in the country of breeder TAK podlega rejestracji / podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht nicht / to be subject to responsibility of registration NIE nie podlega rejestracji / ne podleha povinnosti registrace / unterliegt dem Anmeldungspflicht / to be not to responsibility of registration Potwierdzam, że następujące zwierzęta pochodzą z mojej hodowli i stanowią moją własność.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/18/potwierdzenie-pochodzenia-zwierz-cia-aviornis/

18/02/2016 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 83%

Sprawą naszego kraju zainteresował się też Woodrow Wilson.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Pravila javne dražbe (1) 82%

Kavcija se plačuje v času ogleda pred začetkom dražbe, na kraju mesta dražbe.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/pravila-javne-dra-be-1/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

ANTARES SUSTAVI 82%

Svaki vlasnik poduzeda na kraju mjeseca obožava menadžerske izvještaje, statistike, složene izvještaje o prodanoj robi i uslugama.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/antares-sustavi/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm 81%

XIX stulecia całe południe kraju było już w rękach Francuzów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ho-chi-minh-wietnamski-gomu-ka-i-jego-nacjonalkomunizm/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 81%

Na kraju, SQL prikazuje ovu drugu novu listu, pri čemu treba znati da će svako ko prima prinadležnosti veće od 12.000 biti uključen jer operator OR uključuje red ako je bar jedan uslov tačan.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 81%

Talent narracyjny, pisarska swada, egzotyczne tło i rzetelność obserwacji, jakie tu demonstrował autor, zapewniły jego utworom milionową publiczność czytelniczą, nie tylko zresztą w naszym kraju.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 79%

c) gospodarka kraju znajduje się w kryzysie.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

Tradicionalno Srpski 78%

I na kraju velika zahvalnost ide i Srdjanu Ĉebiĉu,koji je iz pozadine ispratio sve ovo vezano za informatiku,koja ipak nije isto što i lonac u koji se ja bolje razumem.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/tradicionalno-srpski/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

zs 78%

   Dane ekonomiczne Aktywność na forum Obywatele i media -1 -3 -5 Trizondal 30 miesięcy 1 Dane ekonomiczne Od chwili podpisania aktu unii między Księstwem Trizondalu a Księstwem Sarmacji oficjalną walutą w kraju był libert i to w tej walucie wypłacane były wszystkie pensje aż do roku 2010, gdy walutą RSiT stała się marka, a na forum zainstalowano system Ultimate Points.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/zs/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 77%

Pobieżna analiza muzułmańskiej aktywności w „sieci” wskazuje, iż zarówno przybywający do naszego kraju wyznawcy „jedynej religii miłującej pokój”, jak i polscy konwertyci na Islam [ci zawsze są bardziej radykalni, niż rodowici muzułmanie], nie tylko nie są zwolennikami demokracji i polskiego porządku prawnego, co jego zagorzałymi wrogami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 77%

Władcy zaciągali pożyczki, tak w kraju jak i poza jego grani‑ cami, na wydatki wojenne, na potrzeby dworskie oraz budowę i  utrzymanie rezydencji.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Nienawiść.PDF 76%

Ten kto w tym kraju kieruje się miłością ten zdechnie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/28/mariusz-jan-gosi-ski-nienawi/

28/10/2016 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 76%

• strony, na których ktoś zachęca do nienawiści wobec osób innego koloru skóry, mieszkających w innym kraju lub mających inne wyznanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

graty z chaty 75%

Kroniki wariata z kraju i ze œwiata - Wojciech Mann.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/graty-z-chaty/

07/02/2018 www.pdf-archive.com