Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kredyt»:


Total: 42 results - 0.056 seconds

kredyty konsolidacyjne 100%

Kredyt konsolidacyjny - na czym polega?

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 98%

na swoją rzecz kwoty 72.694,01 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej raty kredytu do dnia zapłaty, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 8 dołączonym do pozwu, na skutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 98%

w związku z umową o kredyt hipoteczny nr (...) zawartą w dniu 26 sierpnia 2008 roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 97%

Na uzasadnienie pozwu wskazali, iż jako konsumenci zawarli w dniu 30 czerwca 2008 roku Umowę o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano - Hipoteczny w złotych indeksowany kursem (...) na kwotę 150.000,00 złotych.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 96%

umowę o kredyt hipoteczny nr (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 96%

z siedzibą w W.) umowę o kredyt hipoteczny, indeksowany do waluty obcej (CHF).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 94%

Zgodnie z umową kredyt został udzielony na okres 360 miesięcy (§ 2 ust.1).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 93%

Powód zarzucał, że zawarta umowa, która przewidywała indeksację udzielonego kredytu do kursu franka w tym zakresie była pozorna, gdyż kredyt został udzielony w złotówkach i tak jest spłacany, powinien być zatem traktowany jako kredyt złotowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 92%

Powodowie wskazali, że pozwany Bank dowolnie ustalał kurs waluty obcej do której indeksowany był kredyt, (pozew k.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 91%

Podawali, że dzwoniąc do Kredyt Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 89%

4 umowy nr XXX o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia XXX r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 89%

21) wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 38.099,85 zł wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej z rat kredytu do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 89%

z siedzibą w xxxxxxx) umowę o kredyt xxxxxxxx dla osób fizycznych xxxxx waloryzowany kursem CHF na kwotę xxxxxxxx zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 87%

Zgodnie z umową kredyt został udzielony na okres 360 miesięcy (§ 2 ust.1).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 86%

Inne ważne aspekty prawne Prawo do odstąpienia od umowy Ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 86%

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, że w dniu 07 listopada 2008 roku zawarli z pozwanym umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF na kwotę 319.000,00 zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 86%

W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, iż zawarli z pozwanym umowę o kredyt hipoteczny, w której Bank wprowadził postanowienia przyznające mu prawo do decydowania o treści umowy już po jej zawarciu przez strony.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 85%

kwoty 68.619,99 zł oraz 18.917,55 CHF wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi (od 1 stycznia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 85%

(uprzednio ----------------------- Bank S.A.) umowę numer ----------------------- o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) na kwotę 715000 złotych na okres 360 miesięcy (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 84%

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zaliczek wpłacanych na konto developera celem zakupu lokalu mieszkalnego nr (...) w B.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 84%

a Bankiem (...) (obecnie (...) S.A.) została zawarta umowa (...) o kredyt hipoteczny.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 83%

Na jej podstawie powódka uzyskała kredyt w kwocie 120 000,00 zł na okres 240 miesięcy, z terminem spłaty do 3 lipca 2028 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 82%

Kredyt. ... (1pkt.) Kredyt …...................................

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 82%

w sprawie IV CSK 362/14, podniósł, że żądanie powódki przekształcenia kredytu waloryzowanego w kredyt złotowy jest bezzasadne, a nadto, że kontrola postanowień odsyłających do Tabel kursów pod względem abuzywności jest niedopuszczalna.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 80%

5 (drugi raz) umowy nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...), zawartej w dniu 23 sierpnia 2006 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com