Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kryterium»:


Total: 24 results - 0.087 seconds

Zapożyczenia językowe 100%

Kryterium przedmiotu zapożyczenia Bierze pod uwagę co zostało zapożyczone z języka obcego:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 95%

Przy czym procedury przetargowe winny stawiać za najwyższe kryterium kryterium pozyskiwania szczepionek, nie cenę, ale jakość produktu i pewność co do rzetelności dostawcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

biol odp 88%

F B A C E Kryterium punktowania test b G czas – zmienna niezależna liczba komórek – zmienna zależna D E F B C D za prawidłowe określenie obu zmiennych – 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 87%

Obsługa redakcyjna i aktualizacja treści na stronie www ZO_2013/04/01 W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których jedna została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych (oferta złożona na nieprawidłowym formularzu, brak załączników w postaci 3 tekstów prasowych) Pozostałe oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne oraz zostały ocenione pod względem kryterium cenowego (100%).

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 85%

grupa A grupa B Kryterium punktowania 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 78%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

pytania egzaminacyjne 72%

Podaj i udowodnij kryterium Weierstrassa zbieżności szeregu funkcyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

kryteria zdefiniowane 68%

Jest więcej niż jedno kryterium porządkowania, działa poprawnie 3.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

owootem 55%

laguz orchidea sowilo dzika róża thurisaz tatarak Podaj nazwę runy oraz nazwę rośliny, których nie da się połączyć w parę ze względu na kryterium, jakim jest powiązana symbolika (pozostałe runy oraz rośliny można w pary połączyć).

https://www.pdf-archive.com/2014/06/14/owootem/

14/06/2014 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 54%

4 2 Teoria optymalizacji  Teoria optymalizacji zajmuje się badaniem metod optymalizacji rozumianej jako wyznaczenie spośród rozwiązań dopuszczalnych danego problemu rozwiązania najlepszego ze względu na przyjęte kryterium.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

projekt 53%

Jest to jedyna lokalizacja w okolicy, która spełnia kryterium banku względem wytycznych technicznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 53%

Głównym kryterium, na podstawie którego zostały uszeregowane wszystkie elementy, to rosnąca masa atomowa.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

ciąga 53%

kryterium to jest nieostre, gdyż można wyobrazić sobie rewolucyjną teorię Struktura procesu naukowego:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 52%

Strona |2 W każdej z sytuacji istotne jest jednak zachowanie kryterium bezpłatności, by nie powstało wrażenie, że nauczyciel czerpie korzyści z rozpowszechniania cudzej twórczości czyli np.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 45%

pozwany stwierdzał, że kwestie poziomu poinformowania klienta, zachowanie ekwiwalentności świadczeo i granic równowagi kontraktowej czy brak godzenia w zasady współżycia społecznego mogą pełnid rolę kryterium pomocniczego przy ocenie przesłanki naruszenia dobrych obyczajów rażąco godzących w interesy konsumenta.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 44%

Potwierdzeniem spełnienia kryterium, o których mowa w pkt 5 – aktywność zawodowa obu rodziców bądź prawnych opiekunów , jest odpowiednio oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP I REGON.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 42%

W tych postępowaniach, podobnie jak w niniejszym postępowaniu, istotą uznania klauzul za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumenta było zobowiązanie do dokonywania spłat w złotówkach po przeliczeniu według kursu obowiązującego w banku udzielającym kredytu, a więc według kryterium subiektywnego ustalonego przez jedną ze stron, a nie obiektywnego i podlegającego weryfikacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Sekcja Duszy 1 2 38%

Zjawiska w świecie rzeczywistym dzielił według innego kryterium:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/07/sekcja-duszy-1-2/

07/06/2015 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 37%

Kryterium oceny decydującym o uznaniu klauzuli za niedozwoloną jest kształtowanie praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

wyrok gsk szczepienia autyzm 32%

i/ hiogł) sado\\\ nie poprzestał na kryterium chronologicznym.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/wyrok-gsk-szczepienia-autyzm/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 29%

kryterium to jest nieostre, gdyż można wyobrazić sobie rewolucyjną teorię wypowiadającą przewidywania o szerokim zakresie i kompletnie negującą istniejącą wiedzę, - falsyfikowalność – jeśli hipoteza posiada powyżej wymienione cechy, to aby być teoria naukowa, musi dopuszczać efektywnie falsyfikowalność, to znaczy musi w ramach tej teorii istnieć przewidywany wynik eksperymentu, wyjaśnienie zjawiska lub konsekwencji zdarzenia, który umożliwia stwierdzenie, że teoria jest błędną.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 29%

Co ciekawe faktycznie w ustawie jest na każde dziecko tylko co do pierwszego jest kryterium dochodowe.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

jezykozaw 26%

Te cechy składają się na sferę desygnacyjną (określanie - podział morfemów ze względu na kryterium łączliwości swobodne, czyli takie które występują miejsca pojęcia wśród innych, podobnych).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com