Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «krytyka»:


Total: 11 results - 0.014 seconds

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 100%

Współczesny liberalizm i jego krytyka Porządek myśli i ład społeczny konferencja studencko-doktorancka + publikacja 21-22.01.2016 Organizatorzy:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

gowno (1) 76%

- Biblia- utopia boska i utopia ludzka - „Utopia” Wisławy Szymborskiej - „Nowy Wspaniały wiat” - „Powrót z gwiazd” - „Atlas chmur”- kulisy utopii dobrobytu - „Folwark zwierzęcy” krytyka rewolucji bolszewickiej - „Rok 1984” - „Powrót z gwiazd” - „Władca Much”- zło jako czę ć natury ludzkiej - „Atronauci”- budowanie utopii na dobrym gruncie ZakończenieŚ wnioski.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/gowno-1/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 68%

przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, itp.;

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 55%

powiązanie faktów w nowe teorie naukowe, poznawanie nowych faktów naukowych, krytyka dotychczasowych osiągnięć naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 53%

powiązanie faktów w nowe teorie naukowe, poznawanie nowych faktów naukowych, krytyka dotychczasowych osiągnięć naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Animatrix. W 102 minuty dookoła Matrixa 47%

Krytyka polskiego tłumaczenia Polskie tłumaczenie serii (opracowane na zlecenie TVN - ITI Film Studio) jest po prostu okropne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/animatrix-w-102-minuty-dooko-a-matrixa/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 46%

Krytyka konserwatystów jest utrzymana, narodowcy zresztą w samych sobie widzą obrońców tradycji i wartości chrześcijańskich, znacznie skuteczniejszych i prawdziwszych niż anachroniczni reakcjoniści.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 43%

Krytyka konserwatystów jest utrzymana, narodowcy zresztą w samych sobie widzą obrońców tradycji i wartości chrześcijańskich, znacznie skuteczniejszych i prawdziwszych niż anachroniczni reakcjoniści.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 39%

Starając się śledzić rozwój dyskusji, doszedłem do konstatacji, że jakkolwiek niedorzeczne i stawiane z zawrotną szybkością, tezy autora są, owszem, dość często podważane, to jednak krytyka owa skupia swą uwagę przede wszystkim na wewnątrzpolskich aspektach Zychowiczowych propozycji (także zresztą rzadko kiedy używając argumentacji wynikającej ze znajomości aktualnego stanu badań naukowych 3).

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 37%

Moczar - krytyka i obrona Bardzo się cieszę, że Mieczysław Moczar “Mietek”, skądinąd niegdysiejszy ubek, poszedł po rozum do głowy i zaczął robić coś korzystnego dla Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne 33%

Jest to raczej krytyka konserwatywna lub konserwatywno-liberalna, piętnująca zanik tradycyjnych wartości oraz demaskująca zniewolenie jednostki przez biurokratyczny system, środki masowego przekazu i uniformizujące procesy społeczne:

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/lacrimosa-orkiestry-symfoniczne-i-gitary-elektryczne-1/

13/08/2018 www.pdf-archive.com