Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ktorego»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

usarzów 100%

Najdluzej opieral si~ wyci~ciu ogrom­ ny bialodrzew, ktorego koron~ widac bylo z oddalonej 0 dwa kilometry szosy lllczllcej Opatow z Sandomierzem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

szubarczyk 78%

oficerowie ocenia|i go jako źrod|o cenne, wiarygodne itakie, ktorego dziataniami można sterować.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com