Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ktorzy»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

szubarczyk 100%

Mtodzi chłopcy nierzadko zostawaIi na p|ebanii na noc iustugiwaliprzy sto|e, gdy prałat organizowat swe słynne ko|acje dla prominentnych Iudzi zTrójmiasta igościze sto|icy' W ksiqżce Rainy wszystko to potwierdzajq księża, którzy stuży|i w parafii ks.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com