Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kultury»:


Total: 100 results - 0.034 seconds

Wyniki 100%

Nanutchka Barka rzeczna IZA Walerys Śliwiński Ośrodek Nr startowy Medal Miejsce Punkty Świetlica Wiejska Franciszków Indywidualnie 366 złoto 97 srebro 107 20 109 110 51 brąz Kornelisz NGM Nowotomyski Ośrodek Kultury NGM NGM Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie GVJLC MCKiE Dom Harcerza Zielona Góra Stanisław Świetlica Wiejska Franciszków 52 443 195 326 375 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 (Op) Okręty podwodne - Senior Lp 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/20/wyniki/

20/03/2017 www.pdf-archive.com

Na temat kultur azjatyckich pdf 98%

Kultury azjatyckie – dobre pytania – dobre odpowiedzi PYTANIE:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/09/na-temat-kultur-azjatyckich-pdf/

09/07/2015 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 97%

NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700 "AKCJA BILANS W INSTYTUCJACH KULTURY ZA 2014 r.'' A.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 88%

 101 - Budynki przemysłowe  102 - Budynki transportu i łączności  103 - Budynki handlowo-usługowe  104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe  105 - Budynki biurowe  106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe  108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa  109 - Pozostałe budynki niemieszkalne  110 - Budynki mieszkalne Klasa budynku wg PKOB(KOB):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Z ote Usta 2016 85%

Sztumskie Centrum Kultury Komenda Hufca ZHP w Sztumie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych powiatu sztumskiego, oraz reprezentację Hufców ZHP Chorągwi Gdańskiej do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Recytatorskiego O „ZŁOTE USTA” Konkurs odbędzie się w dniach 25 i 26 marca 2017r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/regulamin-z-ote-usta-2016/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 85%

Nigdy żadne służby podległe Zarządowi nie uznały za celowe zainicjować związanej z tym dyskusji, nie było jej również podczas dwóch Kongresów Kultury Województwa Śląskiego, jakie odbyły się w minionych latach.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz 84%

setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury Metropol 16.–17.4.2015 www.budejovicegastro2015.cz Vědecký výbor prim.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/20/budjovice-gastroenterologick-program-wwwbudejovicegastro2015cz/

20/12/2018 www.pdf-archive.com

Funeralia Gniez-Ledn komunikat-1 83%

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie Wyzwaniem współczesnej nauki są badania o charakterze interdyscyplinarnym.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/12/funeralia-gniez-lednkomunikat-1/

12/03/2020 www.pdf-archive.com

2017 81%

Osiedlowy Dom Kultury ORBITA PSM Winogrady Os.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

agmoachine 1000 81%

marine cincabaZe humanitarul mecnierebaTa seria:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/agmoachine-1000/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn-5-kwiecień-2016-A5-PDF 79%

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury gościliśmy ekipę telewizyjną.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/28/biuletyn-5-kwiecie-2016-a5-pdf/

28/04/2016 www.pdf-archive.com

statut 79%

Olsztyński Klub Sportów Wodnych jest stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, zwanym dalej OKSW i jest organizacją zajmującą się wszechstronnym rozwojem sportów wodnych a w szczególności kajakarstwa oraz zdrowego stylu życia dla każdego bez względu na wiek, płeć , stopień sprawności fizycznej w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

CKiS - Folder Smichy Chichy 78%

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIEDLCACH I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOMEDII TEATRALNYCH W SIEDLCACH data i godz.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/03/ckis-folder-smichy-chichy/

03/10/2011 www.pdf-archive.com

konkurs 3xM 77%

Miejski Dom Kultury im. ... MIEJSKI DOM KULTURY ul.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/konkurs-3xm/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Ranga 77%

4.Obowiazek / możliwość wolnej wypowiedzi na czacie z zachowaniem elementów kultury osobistej!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/ranga/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

zestawienie finansowania 77%

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 490.794,86 zł ( 2 projekty) 10.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/02/zestawienie-finansowania/

01/10/2014 www.pdf-archive.com

PORTFOLIO CV Aleksandra Hachuła 77%

2015 Aleksadra Hachuła, Kraków, Dom Kultury Podgórze.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/portfolio-cv-aleksandra-hachu-a/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Zaklad Biologii Ewolucyjnej Czlowieka 77%

Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej (NCN Opus) Rekonstrukcja kulturowego i biologicznego wymiaru tożsamości wojownika w społecznościach kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Małopolskiej (NCN Preludium) Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/06/zaklad-biologii-ewolucyjnej-czlowieka/

06/11/2018 www.pdf-archive.com

agroturystyka 77%

Im niższy stopień kultury człowieka, tym większa jest jego zależność od otaczającej go przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 76%

Społeczna znajomość podnosi poziom kultury, między innymi kultury politycznej.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 74%

Niewątpliwą atrakcją będą miłośnicy kultury indiańskiej prezentujący uroczyste stroje, tańce i zabawy.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

folder-salzburg 70%

#visitsalzburg www.salzburg.info Salzburg Scena świata scena świata www.salzburg.info #visitsalzburg Historyczna część Salzburga, emanująca jako całość niebywałym wdziękiem oraz jej bogactwo zabytków to czynniki, które zadecydowały o wpisaniu salzburskiej starówki w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-salzburg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 69%

0000126093 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 08.08.2002 Ostatni wpis Numer wpisu 3 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/7281/10/669 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 23.07.2010 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 69%

Czy naprawdę, przybywający na nasz kontynent imigranci są zainteresowani „wzbogacaniem naszej kultury i międzyludzką solidarnością”?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 67%

mgr Mastalski mgr Michał Mordań (UwB) Trwanie i przemijanie w kontekście współczesnej kultury nazewniczej mgr Adam Orłowski (URz) Fascynacje pograniczem w naukach humanistycznych.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com