Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «kupujiciho»:


Total: 1 results - 0.007 seconds

AAA auto Smlouva a Podminky2 100%

V této souvislosti smluvní strany, zejména prodávající, činí nesporným a považuji uvedenou smluvní pokutu co do výše za zcela přiměřenou a oprávněnou zejména vzhledem k možnému poškozeni dobrého jména kupujícího.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com